De ydre værdier i modsætning til de indre værdier De ydre værdier i modsætning til de indre værdier

Vi har et samfund og en kultur, hvor de ydre værdier er vigtigere end de menneskelige værdier – de indre værdier. Det giver den enkelte borger utroligt mange problemer.

De ydre værdier i modsætning til de indre værdier

Ja! Værdifuld

De ydre værdier i modsætning til de indre værdier

Mit mål for dig, er, at du finder dine indre værdier, så jeg bliver overflødig.
Altså at du føler dig værdifuld. Når du gør det, så kan dine omgivelser også føle sig værdifulde, eller i det mindste mulighed for det.

Vores norm

Vi har et samfund og en kultur, hvor de ydre værdier altså ens stilling – titel og penge, prestige, villa, Volvo og vovhund, osv. altså det at være perfekte i forhold til normen, er vigtigere end de menneskelige værdier – de indre værdier, altså kærlighed, indre ro, balance, glæde, nærhed, nyde livet, lytte, tro, tage alvorligt, respektere, osv. Det at de ydre værdier er vigtigere end de indre værdier, det giver den enkelte borger utroligt mange problemer.

Vi tror alt for ofte, at bare vi har en masse penge, stor villa, osv. at så har man det da godt. Men hvor er det dog ikke rigtigt. Man kan ikke købe indre glæde for penge, man kommer ikke til at nyde livet mere, fordi man har penge. Solopgangen eller solnedgangen har ikke en anden værdi, fordi man har penge.

Ingen tvivl det er rart at have penge. Man kan købe en masse ting, oplevelser, osv., som kan give en glæder, spænding, noget at prale med, noget at vise frem, så andre bliver misundelige, osv.

Vi kan heller ikke klare os uden penge, der skal jo betales husleje, mad, tøj, osv.

 

Ydre værdier

Men når de ydre værdier bliver det vigtigste og måske eneste, så forsvinder de indre værdier mere og mere, og vi får det reelt værre og værre. Vi bliver stressede, frustrerede, begynder at skændes, slås, bebrejde andre, at de ikke opfylder den ydre værdi, bedømmer og dømmer andre som forkerte, osv. osv. Det ender alt for ofte med at gå helt galt, parforholdet går i stykker, jobbet forsvinder, vennerne forsvinder, familien ødelægges, osv. osv.

 

Den menneskelige nærhed

Forbindelsen mellem to mennesker bygger mest på de indre værdier, også selvom det ser ud til, at det er de ydre værdier. Det er det ikke.

Vi tror oftest, at rige mennesker må have det virkelig godt. Og ja! Udadtil ser det også sådan ud. Der er styr på de materielle goder. Facaden er virkelig fin og flot.

Men hvis de ikke har de indre værdier i orden, så har de det ikke godt – altså reelt godt.

 

Partnervold

F.eks. så er der mere partnervold i procent i de højere social lag end i de lavere sociale lag. De fleste jeg fortæller det, har svært ved at tro mig. Men jeg forstår godt, det er sådan.

Fordi man er rig, så har man en masse mere at leve op til og en facade, der skal se endnu pænere ud, så det bliver virkelig meget de ydre værdier, der kigges på, og man glemmer de indre værdier. Dem er der ikke tid til, mulighed for, de betyder ikke noget, for facaden skal holdes, “vi har det godt”, “det hele er i orden”, osv. osv. men bagved facaden er der mere partnervold, skænderier, ydmygelser, osv. osv. De er så bange for at tabe ansigt, så de ikke kan leve op til det ydre billede, de har skabt, som de er nødt til overfor deres omgangskreds og den ydre verden.

Hvor jeg dog kender det. Ikke bare hjemme fra mine forældre, men også mange andre steder fra.

 

Berømte mennesker

En stor berømthed har en fin facade, hvor der tjenes massere af penge. Men bag facaden er der vold – hustruvold / husbondvold, euforiserende stoffer og prostitution. Vi ser det i pressen igen og igen.

Det er kendetegnet for partnervold, at det ofte sker skjult, så omgivelserne ikke finder ud af det. På denne måde kan en voldelig fastholde sig selv i sit billede af, at det er den, der er udsat for volden, der er den skyldig. Den udøvendes facade er en sød, rar og elskelig person, så det er svært at tro den, der er udsat for volden, at det kan passe, når de siger sandheden. Det styrker den voldelige i at fortsætte volden, for det kan jo ikke passe, at den voldelige er voldelig.

Her ligger der en stor del fornægtelse og fortrængninger hos den voldelige, samt projektioner, som forværrer det hele. Problemet bliver jo ikke løst af at give en anden skylden. Det bliver det kun værre af.

Skulle man selv stå i denne situation, så er der muligheder for at få vendt situationen. Det er om at lære at takle den voldelige på en anden måde, samt blive stærkere, lære at tro på sig selv. Det kan lade sig gøre, med eller uden at man er sammen med den voldelige.

Jeg har selv prøvet det.

 

Jeg lærte de indre værdier

I Afrika, som lille pige, der lærte jeg en helt anden måde at være sammen som mennesker på. Der var det virkelig de indre værdier, der talte, og de ydre værdier var ligegyldige. Det var så dejligt.

Hvilken hudfarve vi havde, hvor bred næsen var, om en var handicappet, hvilket land vi kom fra, hvilken skolegang vi fik, osv. det var helt underordnet. Vi var alle værdifulde og værdige, og vi måtte alle være der, som vi var. Det var virkelig dejligt.

Men i vores kultur – norm, der er de indre værdier tilsidesat. De er underordnede for alt for mange.

Heldigvis er der også mennesker, der ser dem og værdsætter dem.

 

I Danmark er mange syge

Men når jeg ser, at der er 80 % af danskerne, der er syge, og 60 % der har en kronisk sygdom, så viser det mig, at det ikke er ret mange, der virkelig har forstået, hvor vigtige og værdifulde de indre værdier er.

 

Du kan finde de indre værdier

For at få og finde de indre værdier, så skal vi have fokus på os selv inden i os selv. Altså den modsatte vej af at se på de ydre værdier og se på alle andre. Det i sig selv er ofte meget svært, netop fordi vi virkelig har lært oftest gennem Janteloven, at det er alle de andre, der er noget, mens vi ikke selv er noget, så derfor forsøger vi at se, hvad de andre gør og forsøger så at leve op til dem og deres forventninger til os. Og ja! Så går det galt. Så den modsatte vej, stop op og få fokus ind i dig selv.

Reelt er det jo kun dig selv, du kan gøre noget ved, altså dit indre. De andre, det er deres opgave. Altså den modsatte vej af Janteloven.

Når du først går i gang med at kigge ind i dig, og begynder at sørge for, at du har det godt og rart med dig selv inden i dig, så begynder du også at få det bedre med andre, fordi du netop har det godt, og den ubevidste udstråling så også bliver, at du har det godt. Det kan de andre også mærke og reagere oftest, og også ubevidst på det.

Når du begynder at have det rart med dig selv, så bliver det også lettere at have med de andres negative sider at gøre, samt lære mere om, hvordan du takler andres negative sider.

Alle har gode sider og alle har negative sider.  Selv den værste psykopat har gode sider, og selv den bedste engel har dårlige sider. Så vi skal alle lære det.

 

Vi skal alle den modsatte vej og sætte de indre værdier højest.

 

Jeg bruger acceptprocessen. Det er så dejligt at se, når det virker.

 

Se mere her:

Værdifuld

Ligeværdige

Du er værdifuld – Nyhedsbrev

At skabe glæden i sig selv

Vi er syge – 80 % af os er syge

At få og finde hjælp som udsat og som udøvende er alt for ofte meget svært

At være syg for at få andres hjælp – Mor og brækkede arme

Det vi ser i andre, er det, vi får fra andre

Højkonflikt sager – hvordan takler du højkonfliktsager?

Dejlig og vidunderlig men også psykopat

Vise forståelse for en, der er udsat for en psykopat

Hvor lærer de det fra?

Du kan selv gøre det – så du får det godt

 

Tilbage til Blog

De ydre værdier i modsætning til de indre værdier

Værdifuld II

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling De ydre værdier i modsætning til de indre værdier

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Skriv et svar