Definition på partnervold

Oversigt

WHO's definition af partnervold

"Enhver adfærd i et intimt forhold, der forårsager fysisk, psykisk eller seksuel skade på de involverede parter i forholdet."
Partnervold omfatter forskellige former for vold:
* Fysisk - slag, spark, skub, lussinger, skader påført med våben eller andre genstande.
* Psykisk - trusler, ydmygelser, kontrol, vedvarende nedgørelse.
* Seksuel - alle uønskede/tvungne handlinger, der retter sig mod en anden persons seksualitet, som uønsket berøring, forsøg på eller gennemført samleje og tvungen seksuel aktivitet med andre.
* Materiel/økonomisk - ødelæggelse af ejendele og indbo, tvungen gældsættelse, fratagelse af økonomisk råderet.
* Latent vold - latent angst for, hvornår man igen udsættes for vold, og som styrer, hvad den udsatte gør og foretager sig.
* Vold udøvet i bolig af andre end en partner er også medregnet, mens partnervold udøvet andre steder end i den voldsudsattes egen eller en andens bolig omvendt ikke er medregnet.
(Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet en undersøgelse om emnet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt Social- og Integrationsministeriet)

Lisegården