Barn af en psykopat – når mor eller far eller begge er psykopat Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Når man er barn af en psykopat, så lærer man fra barn af noget om livets negative sider. Nogle børn tager ved lære, andre børn bliver som forælderen / forældrene selv psykopater. Jeg synes, det er virkelig imponerende for det barn af en psykopat, som helt selv lære, hvordan de takler at en eller begge forældre er psykopat. De lærer virkelig, hvordan livets negative sider takles, så de har det godt. Det er så dejligt at se, når det går sådan.

Men alt for mange der er barn af en psykopat, lærer ikke, hvordan de skal takle det, og de får alt for ofte heller ikke hjælp i det offentlige system. De møder alt for ofte holdningen: “Hold nu op med det pjat og gå hjem og kom overens med dine forældre.” Når de møder den holdning, lærer de endnu mere, at de er forkerte, og end mere, at de ikke skal lære, hvordan de takler deres forældres negative sider.

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Partnervold – primært psykisk vold mod hinanden, hvor børn overses med den vold, de bliver udsat for. Højkonflikt sager. Barn af en psykopat.

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Barn af en psykopat

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Er du barn af en psykopat?

Tror du, det er din opgave, at sørge for at dine forældre har det godt, og det aldrig lykkes for dig?

Skal du tage et voksen ansvar for dine forældre, som ikke gør det?

Skulle du tage et voksen ansvar som barn og er påvirket af det som voksen?

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Psykopat  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Her i denne sammenhæng er det primært hverdagspsykopaterne, jeg skriver om. Altså dem, der har negative sider, som de lader gå ud over andre. Selvfølgelig gælder det samme for de virkelig alvorlige psykopatiske forældre. Vi skal huske på, at vi alle har psykopatiske træk, så lige meget hvordan vi tænker og gør, så skal vores børn – alle børn – lære, hvordan de takler livets negative sider. For vi har alle negative sider. Også forældre. Og ja! Vi har også alle positive sider. Også forældre.

Barn af en psykopat  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Når man er et barn af en psykopat – en forælder eller begge forældre, så lærer barnet en masse om, hvordan det er med livets negative sider. Hvis forældrene altid skændes, og der ikke findes en vej til at have det godt efter skænderiet, så tror de fleste børn, at sådan er livet. De tror, det er normalt, og kan ikke forstå, hvad der sker hos andre familier. Børnene får det virkelig dårligt, de kan reagere ved at vende det indad, og tro, at de er den skyldige. De kan vende det ud og lære at være udadreagerende, og dermed, at de er helt galt på den. De begynder at mistrives, nogle taber sig, nogle tager på, får evt. spiseforstyrrelser, tvangshandlinger, indlæring bliver svært, dårlige karakterer i skolen, eller bliver overflittige og skal præstere de højeste karakterer, osv. osv. Altså “kemifabrikken” bliver nedbrydende i stedet for opbyggende i dem.

Barnet reagerer  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Børnene begynder at tro, at det er dem, der skal løse problemerne mellem forældrene. At de skal beskytte den udsatte forældre mod den udøvende, tage ansvaret, at de skal være mor eller far for deres forældre, rydde op i hjemme, sørge for mad, gøre rent, osv. osv. En helt masse ting som gør, at de slet ikke er dem selv, men helt ovre og være i den ene eller begge forældre – i deres cirkel – deres banehalvdel.

Altså de lærer virkelig, at man skal skændes og ikke, hvordan man skal finde en vej til at have det godt bagefter skænderiet. Så de vil mene, at det er skænderi, man skal gøre i livet. Især i parforhold senere i livet, for sådan gjorde mor og far. 

De vil jo aldrig komme til at få et godt parforhold, hvor de kan takle skænderierne, så de får det godt. Lærer at der er uenigheder, og hvordan man kommer hen, hvor begge har det godt. Lære at respektere, være selvbestemmende, værdsætte sig selv og dermed den anden. Altså finde reel kærlighed, hvor begge er lige, værdige, selvbestemmende, værdifulde, elskede, osv.

Nogle børn lærer det af sig selv  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Nogle børn finder ud af det, også selv om de ikke får hjælp. Måske har de i vuggestuen en, der virkelig og reelt respekterer dem, eller måske i børnehaven, så de lærer, at de er elskede, værdige og værdifulde, lige meget hvad andre siger og gør også deres forældre. Men det kan også være den ene af forældrene, der virkelig selv har lært at takle den anden forælders psykopatiske træk, så den ene forælder er helt upåvirket af den andens negative side, så kan barnet i den velfungerende forældre finde en at efterligne.

Børn efterligner forældrene Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Børn efterligner jo forældrene lige fra de bliver født. Det gør alle børn. De ser vanerne og tror ubevidst, at det er sådan, de skal være. Nogle forældre tror, at så skal de være perfekte på facaden, og så vil det være det, som børnene lærer. Men sådan er det desværre slet ikke. Det er alle de ubevidst mekanismer børnene efterligner.

Så hvis forældrene gemmer sig selv – deres kerne helt væk, og laver en såkaldt perfekt facade, som normen og samfundet synes, så bliver det også det, som børnene lærer. Og dermed lærer de, at de i deres kerne – dem selv er forkerte, dumme, syge, umulige, osv. osv. 

Jeg ved godt, det ikke er det, vi som forældre ønsker, men det er desværre det, der sker alt for ofte. Så for mig er det ikke spor underligt, at 80 % af danskerne er syge. Der er alt for mange, der gemmer dem selv væk bag en “pæn” facade. Og ja! Så bliver vi syge. Og her er der så virkelig mulighed for, at de psykopatiske træk kommer frem, og især i parforhold, hvor børnene så bliver dem, der ser det, og lærer, at det er sådan, livet skal være.

Forældrene kan lære det og dermed give det videre til børnene  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Det ville være så dejligt, hvis flere ville lære, hvordan de tør være dem selv, tør stå ved deres utroligt smukke, intelligente, dejlige og vidunderlige kerne, og så dermed lære børnene det. Vi skal jo huske at skille mennesket fra handlingerne.

Vi har alle gode handlinger, og vi har alle dårlige handlinger. Ingen tvivl om det. Men at gemme dem væk og fremstå i facaden som perfekte, det kommer altid til at give problemer af en eller anden slags. Den psykiske byld bliver jo fyldt op på den måde.

Opbyggende – Den modsatte vej  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Og ja! Vi skal den modsatte vej, altså stå ved os selv inden i os selv, være den dejlige kerne, vi faktisk er alle sammen. Jeg bruger acceptprocessen til at lære det. Så kommer det barn af en psykopat også til at have det godt. Børn er virkelig lette at lære acceptprocessen. Det er så dejligt at se, når det lykkes.

Få det godt – Find dig selv   Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat  Du er god nok  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.  Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Behandling på Lisegården #behandling Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Barn af en psykopat - når mor eller far eller begge er psykopat

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar