Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Det er så let at tale hinanden op, hvis det er det, man vil. Og sådan burde det være for os alle sammen. Men sådan er det langt fra. Der er desværre en norm og en kultur, hvor vi hellere vil tale hinanden og os selv ned end at tale hinanden op.

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Du er den bedste
– du nogensinde har kendt!

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Taler du sig selv og andre ned?

Vil du genre lære, at tale hinanden op?

Vil du lære at tale dig selv op?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Tale hinanden ned er vi gode til  Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Vi er så gode til at tale hinanden ned. Men det gælder også os selv, at vi er gode til at tale os selv ned. Vi er ikke gode nok – det siger Janteloven. Og mange af os er blevet mobbet i skolen, nogle været udsat for overgreb, vold, en psykopat, en borderline, en narcissist, osv. som gør, at vi virkelig tror, at vi er, som der bliver sagt om os, og dermed, at vi har lært en vane, hvor vi taler os selv ned, fordi vi igen og igen og igen har hørt, at vi ikke kan, ikke duer til noget, er forkerte, syge, dumme, osv. osv.

Lære at tale dig selv op  Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Så her skal vi virkelig den modsatte vej, nemlig begynde at tale os selv op og dermed også lære at tale hinanden op. Det kan læres.

F.eks. kan du starte dagen med at sige til dig selv, at du er dejlig. Når du har gjort det nogle gange, så kan du vælge at begynde at tro på det. Jeg ved godt, det ofte er utroligt svært. Men hvis du øver dig og øver dig og øver dig, så kommer det.

Tale hinanden op  Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Når du har lært at tale dig selv op, så kan du gå i gang med at lære at tale andre op, altså fortælle andre, at de er dejlige, at de godt kan, at de er smukke, værdige, værdifulde, bestemmer selv, vælger selv, at de godt må, osv. osv. Når du lærer det, så vil andre også begynde at tale dig op, så I kommer til at tale hinanden op. Det er så dejligt, når det sker. Tænk at kunne tale sig selv op og også tale andre op, så I taler hinanden op.

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Du kan godt, for når jeg kan og andre kan, så kan du også. Det er inden i dig, det foregår, helt alene med dig selv.

Hvis du ikke selv kan finde ud af det, så skal jeg gerne vejlede dig, så du kan lære det. Det er virkelig dejligt at lære. Ikke alene får du det godt, men det gør andre også.

Se mere her:

Det at tro på andre, når de taler ondt og dårligt om en – Nyhedsbrev

At turde se livet som lyst – du kan godt

Bagtalelse

De skjulte talenter

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden

 

Tilbage til Blog

Få det godt – Find dig selv   Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned  Du er god nok  Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.  Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Behandling på Lisegården #behandling Tale hinanden op eller ned, eller tale dig selv op eller ned

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar