Det oversete køn

Den gængse holdning i Danmark er, at det kun er kvinder, der er ofre for vold i hjemmet. En dansk forsker går i den modsatte retning. Han vurderer, at der er ligeså mange mænd, der bliver slået af deres koner.

Af Kir Klysner og Signe Rasmussen
40.000 kvinder bliver hvert år udsat for vold i hjemmet. Overalt i landet dukker rådgivningstilbud til voldelige mænd op. 36 krisecentre står klar til at hjælpe de forslåede kvinder.
Men når det er kvinden, der har bukserne på og tyranniserer manden, er der ikke meget hjælp at hente. To krisecentre for mænd er, hvad det er blevet til på landsplan.
Hans Bonde, dr. phil. ved Københavns Universitet med speciale i maskulinitet, mener, at problemet er større end som så.
”Det er min klare overbevisning, at kvinderne slår præcis lige så meget på mænd, som omvendt. Man hører bare aldrig om det, fordi det er et tabu,” siger han.
Indstillingen i samfundet er, at mænd ikke bliver udsat for vold i hjemmet, eller har andre problemer for den sags skyld, så de trøstende klap på skulderen er der langt imellem.
”Hvor skal de her mænd gå hen? Hvis han fortæller vennerne nede i skurvognen, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge, så bliver han jo totalt til grin,” fortæller Hans Bonde.

Fokus på mænd

Hans Bonde bakkes op af læge Lise Seidelin fra Fyn. Hun har en klinik, hvor hun behandler voldsramte og voldelige – af begge køn. I sin praksis møder hun både mænd og kvinder, der bliver underkuet af deres partner. Hun har selv forsøgt sig med et krisecenter for både mænd og kvinder, men bevillingerne mangler, så lige nu er projektet sat på stand by. Hendes ønske er, at der kommer mere fokus på de voldsramte mænd.
”Jo mere fokus, der kommer på det, og jo mere det kommer frem, desto flere mænd vil henvende sig, og så vil man se, at der er flere mænd, der bliver udsat for vold,” siger hun.
På Nordjyllands krisecenter for mænd i Frederikshavn kommer der mange henvendelser fra mænd, der lever under konens tyranni. Her er krisetelefonerne åbne døgnet rundt, og det er ligeså tit en undertrykt mand som en voldelig mand, der sidder i den anden ende af røret. Så formanden for Nordjyllands krisecenter, Allan Bjarkhamar, kender udmærket til problemet med kvinders vold mod mænd.
”Jeg oplever, at blive vækket midt om natten og kaldt ud til mænd, der har brug for hjælp. Voldsramte mænd er et stort problem,” mener han

Bryd tavsheden

Ikke nok med at mænd skal kæmpe mod fordomme og tabu, så skal de også kæmpe mod det offentlige, som har fokus langt væk fra voldsramte mænd og mænd i krise. For eksempel skal amterne støtte krisecentre for kvinder, mens krisecentre for mænd ikke er berettiget til den samme lovpligtige ydelse.
I øjeblikket kører kampagnen ”Stop vold mod kvinder – bryd tavsheden”. Den er finansieret af Ligestillingsministeriet, i samarbejde med bl.a. Det Kriminalpræventive Råd. Det er et af mange initiativer, som beskrives i ligestillingsministerens handlingsplan for 2005. Men her er vold mod mænd ikke nævnt med et eneste ord.
Hans Bonde mener, at der skal store ændringer til, før mænd ”får lov til” at have problemer i Danmark.
”Mændene er sat fuldstændig ud af ligestillingsdebatten, fordi den udelukkende tager udgangspunkt i kvinden som offer og manden som den fysisk stærke,” siger Hans Bonde.

Mænd på dagsordenen

Politikerne er uenige om, hvorvidt mænd i krise er et problem, de kan – og skal – gøre noget ved. Tom Behnke, socialordfører for Konservative, mener ikke, der skal sættes noget ind i arbejdet med voldsramte mænd.
”Så længe vi ikke hører fra politikredse, at der er et problem, og vi ikke får nogle tilbagemeldinger fra systemet, så vil vi ikke gøre noget,” siger han. Han mener, det må være mændenes egen hovedpine at finde frem til krisecentrene.
”Vi udgiver mange telefonbøger. Det næste er, at vi skal udgive bøger, der fortæller, hvordan man finder rundt i telefonbøgerne. Nej, ansvaret ligger hos den enkelte. Ikke hos folketinget,” mener han.
Men SF’s socialordfører, Villy Søvndal, er ikke enig.
”Vi bliver nødt til at gribe tidligt ind og være mere opmærksomme. Vi skal etablere nogle flere centre for mænd. Jo flere centre, jo større bliver visheden om de centre,” siger han.
Pia Kristensen fra Dansk Folkeparti mener også, at der bør være mere fokus på mænds problemer.
”Vi kender ikke behovene hos mænd, da det er tabu at diskutere mænds problemer. Mænd skal helst betragtes som ”de stærke”, så de ytrer sig ikke offentligt til trods for, at mænd ligesom kvinder udsættes for vold. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på problemet. Vi må have ændret holdning til, at det er en falliterklæring for en mand at stå frem og fortælle om sine problemer,” siger Pia Kristensen, som er formand for socialudvalget.
Der er flertal i Socialudvalget for at se nærmere på problemet og Pia Kristensen vil tage det op, når de såkaldte satspuljemidler skal fordeles til efteråret.

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar