Hvem slår hvem?

Undersøgelser i udlandet viser, at koner slår deres mænd i lige så høj grad, som mænd slår deres koner. Men danske undersøgelser viser noget andet. I Danmark er vi stadig i tvivl om, hvem der slår hvem, mener forsker Hans Bonde.

Af Kir Klysner & Signe Rasmussen

Hvordan bliver virkeligheden afbilledet i undersøgelser? Når spørgsmålet omhandler vold i hjemmet, så bliver den ikke afbilledet godt nok, vurderer mandeforsker Hans Bonde.
Der er lavet danske undersøgelser på vold i hjemmet, men de viser alle, at der er klart flere kvinder end mænd, der bliver udsat for vold af deres partner.
I udenlandske statistikker viser husbondvold sig til gengæld som en betydelig faktor. I nogle undersøgelser er det et lige så stort fænomen som hustruvold. Den britiske forsker John Archer fra Universitetet i Central Lancashire har samlet 83 enkeltstående undersøgelser om vold i hjemmet. Undersøgelserne stammer blandt andet fra USA og England. Resultatet var, at det er kvinderne og ikke mændene, der oftest slår partneren.
Forskere herhjemme er i tvivl om, hvorvidt undersøgelserne kan overføres til dansk jord. Annika Snare er kriminolog og forsker i kvinder og vold. Hun er også usikker, men siger,
”Når det er en stor andel i de udenlandske undersøgelser, så ville det undre mig, hvis det ikke også findes herhjemme.”

Hvor er tallene?

Det er svært at forske i parforholdsproblemer, fordi politiet ikke indsamler de nødvendige data om vold i hjemmet.
”I Danmark har vi meget lidt voldsstatistik. Kriminologer ville gerne vide mere om relationerne mellem voldsofre og om det foregår ude eller hjemme, men det er ikke registreret,” siger Annika Snare.
En af de seneste undersøgelser er lavet af Sundhedsministeriet i 2000. Den viste, at to ud af tre tilfælde af vold mod kvinder blev begået af en nuværende eller en eks-partner. For mænd var det kun en ud af ti, der kunne sige det samme.
Hans Bonde er dog ikke sikker på, at undersøgelserne kan vise et klart billede, af hvordan fordelingen er, fordi mænd har sværere ved at fortælle om deres problemer.
”Det er tabubelagt område, som sjældent ender i skadesstatistikken,” fortæller han. Når tallene stammer fra politi og skadestuehenvendelser, er det et problem, fordi det langtfra er alle mænd, der henvender sig et af de to steder, hvis de bliver udsat for vold.
Hans Bonde mener, at der er en oplagt grund til, at de udenlandske undersøgelser ikke bliver taget til efterretning, og at der ikke bliver lavet flere undersøgelser herhjemme.
”Hvis det var enhver anden gruppe eller det andet køn, som udenlandske undersøgelser pegede på var havnet i denne tabubelagte problematik, så ville der bliver foretaget den ene undersøgelse i Danmark efter den anden.”

Svært at ramme rigtigt

Karin Helweg-Larsen er en af dem, der har lavet mest forskning om vold mod kvinder i Danmark, men hun har ikke lavet undersøgelser møntet på mænd.
”Det er selvfølgelig lige så stort et tabu som vold mod kvinder. Når vi taler om fysisk vold, så tror jeg ikke, der er så mange koner, der decideret slår deres mænd, men den psykiske vold er enormt svær at lave undersøgelser om,” siger Karin Helweg-Larsen fra Institut for Folkesundhed.
Karin Helweg-Larsen er i gang med en ny undersøgelse, som skal ligge færdig i slutningen af 2005. Den skal belyse omfanget af vold i partnerforhold blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper. Hun håber, at budgettet er stort nok til, at problemstillingen med voldsramte mænd kan inddrages.

Den rigtige undersøgelse?

Foreningen Far, en forening for utilfredse fædre, valgte for cirka to år siden at lave deres egen undersøgelse. De opdagede problemet igennem samtaler med nogle af foreningens medlemmer.
Foreningens undersøgelse viste, at vold forekom hos cirka 25 % af de adspurgte. I pressede situationer, dvs. der hvor personen slog én gang, viste undersøgelsen, at kvinder og mænd var lige gode om det. Men når det gjaldt flere slag og grovheden, dvs. med andet end hænderne, var kvinderne værst.
”Vi er kritisk overfor vores egne resultater,” understreger formanden Erling Fundal. Foreningen interviewede nemlig kun fædre og enkelte mødre, som henvendte sig til foreningen.
Foreningen lavede deres egen undersøgelse, fordi de var utilfredse med udbudet af danske undersøgelser.
”Det er ofte kvinder, der laver undersøgelserne, og det kan give et forkert udgangspunkt. Det er desuden problematisk, når undersøgelserne bygger på selvrapportering. Nogle mænd vil måske ikke fortælle, at de har været udsat for vold,” mener formanden.
Han bakkes op af mandeforsker Hans Bonde, som mener problemstillingen bliver ignoreret.
”Eftersom det handler om mænd, der jo per definition ikke kan være ofre, så reageres der blot med skuldertræk og skepsis,” siger Hans Bonde.

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar