Jeg har fået lov til at sætte denne fine opgave – Vold – Voldtægt – Pojektopgave- ud på hjemmesiden, sammen med henvisning til filmen.

Den er lavet af Karoline, Stefanie og Melanie 2012.

 

Den starter:

Vold det er når man f.eks. bliver slået eller fastholdt.
Der findes mange forskellige former for vold, det kan være fysisk vold eller psykisk vold, men der findes også seksuel vold.
Fysisk vold er når man bliver slået, sparket, fastholdt, skubbet, brændemærket, indespærret, slået med en genstand, kvælningsforsøg og stukket med kniv.
Psykisk vold er f.eks. når en mand bruger magt til at styre kvinden, kvinden føler sig indelukket, og må ingenting rigtigt for manden, for hun er under hans styre.
Seksuel vold er hvis manden presser kvinden til sex, selvom hun ikke vil.

Vold det er ulovligt herhjemme i Danmark, hvis man truer eller slår et menneske, kan man få en bøde eller blive sat i fængsel, det kommer an på hvor slemt det er.

Du kan se filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=gQp-gWE8c48&context=C4885429ADvjVQa1PpcFPJ_qXcIaRi1lyTRDAySDIIMRUSn2nzAso

 

Vold – Voldtægt – projektopgave

Jeg har fået lov til at sætte denne fine opgave ud på hjemmesiden, sammen med henvisning til filmen.
Den er lavet af Karoline, Stefanie og Melanie 2012.

 

Den starter:

Vold det er når man f.eks. bliver slået eller fastholdt.
Der findes mange forskellige former for vold, det kan være fysisk vold eller psykisk vold, men der findes også seksuel vold.
Fysisk vold er når man bliver slået, sparket, fastholdt, skubbet, brændemærket, indespærret, slået med en genstand, kvælningsforsøg og stukket med kniv.
Psykisk vold er f.eks. når en mand bruger magt til at styre kvinden, kvinden føler sig indelukket, og må ingenting rigtigt for manden, for hun er under hans styre.
Seksuel vold er hvis manden presser kvinden til sex, selvom hun ikke vil.

Vold det er ulovligt herhjemme i Danmark, hvis man truer eller slår et menneske, kan man få en bøde eller blive sat i fængsel, det kommer an på hvor slemt det er.

 

 

Du kan se filmen her:

http://www.youtube.com/watch?v=gQp-gWE8c48&context=C4885429ADvjVQa1PpcFPJ_qXcIaRi1lyTRDAySDIIMRUSn2nzAso

 

 

Vold

Projektopgave om vold af: Karoline, Stefanie og Melanie 2012.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord……………………………… side  2
Arbejdsspørgsmål……………….side  3
Problemformulering…………….side  3
Vores emne………………………..side  4- 9
Vores produkt……………………. side  9

Vurdering og konklusion………side 9
Litteraturliste……………………… side 9

Forord:

Vi har valgt at have om vold, fordi vi synes det er et spændende emne vi gerne vil vide mere om. Vi ved alle tre at vold er en del af nogens hverdag, men vi  vil gerne vide mere om det.

Succes og fiaskoer i arbejdet:

Fiasko var at vi printede et spørgeskema ud, uden at Lisbeth havde godkendt det. Stefanie har været syg i tre ud af fem dage, det er en fiasko. Vi har udover det haft stor succes med vores samarbejde, mellem mig og Melanie.

Tak til hjælpere:

Tak til Lisbeth, Emma Sloth, Johannes Larsen, Mathias Rasmussen, diverse hjemmesider og Lise Gaarden.

 

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvad er vold?
 2. Findes volden mest ved de unge, end ved de ældre?
 3. Ser man den værste vold i de større byer, eller er det lige meget hvor man er?
 4. Hvorfor bruger de vold?
 5. Hvilken slags vold bruger de?
 6. Har de der bruger vold en baggrund for hvorfor de gør som de gør?
 7. Hvorfor gør de som de gør?
 8. Hvad er konsekvenserne for vold?
 9. Hvad får de ud af at bruge vold?
 10. Hvem går volden ud over? De unge? De ældre?
 11. Hvad kan man gøre for at hjælpe de voldsramte?
 12. Gør de som de gør, fordi de har det svært?
 13. De der bruger vold har de selv været ude for det?
 14. Sker der noget i hjemmet som er medvirkende til at de bruger vold?
 15. Bliver volden værre hvis man har drukket, eller er det det samme?
 16. Er vold blevet grovere?
 17. Fører vold til drab? Tit?

 

 

 1. Hvad er voldtægt?
 2. Hvilken straf får de for voldtægt?
 3. Sker der noget i hjemmet som er medvirkende til at de laver voldtægt?
 4. Hvem går voldtægt ud over? De ældre? De yngre?
 5. Går voldtægten mest ud over piger, eller er det også drenge?
 6. Er det mest ved de unge der er vold eller er det ligeså slemt ved de voksne?
 7. Dem der laver voldtægt har de selv været udsat for det?

Problemformulering:

Det er et problem at vold er blevet grovere. I de fleste tilfælde af grov vold, fører det til drab. Gennemsnittet af drab pr. år er kun faldet med et par drab. I nogen af sagerne bliver voldsmanden ikke fanget, så han går på fri fod. Det er et problem, for det efterlader voldsofferet med et forfærdeligt minde. Den voldsramte glemmer aldrig det, der er sket for dem med hensyn til vold og/eller voldtægt. Det tager virkelig hårdt på voldsofferet, at have været udsat for en slags vold eller hvis de har været udsat for voldtægt.

 

Vores emne:

Vold:

Vold det er når man f.eks. bliver slået eller fastholdt.

Der findes mange forskellige former for vold, det kan være fysisk vold eller psykisk vold, men der findes også seksuel vold.

Fysisk vold er når man bliver slået, sparket, fastholdt, skubbet, brændemærket, indespærret, slået med en genstand, kvælningsforsøg og stukket med kniv.

Psykisk vold er f.eks. når en mand bruger magt til at styre kvinden, kvinden føler sig indelukket, og må ingenting rigtigt for manden, for hun er under hans styre.

Seksuel vold er hvis manden presser kvinden til sex, selvom hun ikke vil.

 

Vold det er ulovligt herhjemme i Danmark, hvis man truer eller slår et menneske, kan man få en bøde eller blive sat i fængsel, det kommer an på hvor slemt det er. Man kan også få at vide at man ikke må blive boende sammen med den man slår, disse regler er lavet for at passe bedre på dem der bliver udsat for vold. Det gælder også hvis det er forældre der slår deres børn i hjemmet, en gang var det meget normalt at forældrene slog deres børn, hvis de gjorde noget forkert. Det må man ikke mere da det er blevet ulovligt. Selvom det er ulovligt har én ud af ti piger og én ud at otte drenge i niende klasse, været udsat for vold. Mange gange kan man få hjælp til at komme ud af det og leve et mere normalt liv, selvom man ikke lige glemmer det så nemt.

 

Volden går mest ud over piger, det er ikke så tit man høre om drenge der har været udsat for vold, som det er med piger. Til gengæld så er det almindeligt for drengene at komme i slagsmål, f.eks. på diskoteker. Hvis man oplever sådan noget skal man sige det til en der kan hjælpe en, som sine forældre eller politiet.

 

Kærestevold kan komme af Jalousier og skænderier. Tegnene på hvordan du kan vide om dit forhold er usundt eller er ved at gå i den forkerte retning kan være.

 • Hvis din kæreste vil bestemme over dig. F.eks. hvis han vil bestemme hvilket tøj du har på, eller hvornår du kommer hjem.
 • Hvis du er bange for hvad din kæreste tænker og reagere, over de ting du siger og gør.
 • Hvis din kæreste ikke kan forstå at du har brug for tid uden ham/hende.

 

Volden findes også i hjemmet. Det er mest almindeligt at det er moren i hjemmet der bliver slået og tæsket af faren. Det er mere end 30.000 børn der ser deres far slå deres mor hvert år. Det vil sige at én til to elever i hver skoleklasse oplever at deres mor bliver slået. Og kun 2-3% børn oplever at deres far bliver slået af deres mor.

Vold er ikke kun at blive slået eller sparket. Det kan være Psykisk vold, f.eks. trusler.

 

Nogle gange foregår volden, med en man kender i forvejen, men det siges at 28.000 kvinder og 8.000 mænd årligt er udsat for vold af deres partner her i Danmark. For de voldsramte mænd ses volden i ca. 2/3 af tilfældene at foregå i homoseksuelle forhold.
Mindst 22.000 børn siges at leve i voldsramte familier, og mange af børnene er selv blevet udsat for vold, ellers overhører og/eller ser personen der passer dem slå eller blive slået.

Her i Danmark er der mindre og mindre af vold, men i tilfælde af vold, så er det blevet en grovere og grovere vold end det har været førhen. Antallet af grove voldsepisoder er steget med hele 12% fra 2010 til 2011. I alt er der 397 personer der blev udsat for vold i 2010, og det skete i de tidlige sommermåneder, hvor der er 445 der er udsat for vold i tidlige sommermåneder i 2011.
Grov vold er ofte kendetegnet, ved at der bruges forskellige redskaber. F.eks. en kniv, en kølle, en flaske eller en lignende genstand. det kan også være at slå eller sparke en person der ligger ned, gentagne gange. Der blev i alt anmeldt 4200 voldsepisoder i 2011 hvilket er 200 færre end samme kvartal året før. Antallet af anmeldte voldsepisoder er faldet mest i hovedstadsområdet og på Sjælland. Der er det faldet med 13 %. På Jylland er antallet af anmeldelser kun faldet med mellem 1 og 5 %, hvor det er faldet mindst i Midtjylland.

Volden findes i alle byer, men dog mest i en større by, fordi det er der, der bor flest mennesker, og der er dermed også flere at komme op at skændes med. Det er lidt alla tyverier. Ligesom tyverier er det mest de unge, men der findes også vold hos de voksne, endda mange voksne er voldsmand eller bliver udsat for vold. Man hører for det meste om at det er de voksne der er udsat for vold.

 

 

Vold det kendetegnes på den måde, hvis man bliver slået forskellige steder på kroppen, men det er kun lidt man måske bliver slået, og manden siger til kvinden at det ikke er noget særligt, eller måske omvendt, så det er kvinden der siger det. Men det bliver meget værre end det. Man bliver måske kaldt for en masse grimme og negative ord, som luder og møgso, og så er man bare ikke god nok eller syg i hovedet.

Det kan også kendetegnes sådan at ens kæreste   begynder at tale grimt om din familie, men også dine venner. Der tænker man bare hvornår det næste kommer.

Det kan også være hvis man bliver truet og får at vide at man ikke skal sige noget, for hvis man gør det så sker der forfærdelige ting med en selv eller andre man har tæt på sig. Vold sker som regel inde i et hus, for når manden så kommer ud er han som han plejer, som om ingenting er sket. Han gemmer sig bag en løgn, og vennerne f.eks. tror ikke hvis sandheden kommer frem, fordi han er som han altid er.

 

Vold i hjemmet kan skyldes flere forskellige ting. Det kan f.eks. være hvis du er opvokset i en familie hvor din mor eller far der har været voldelig, så er sandsynligheden stor for at man også selv bliver voldelig. Det kan være svært at lærer at tackle problemet, i stedet for bruger man vold for at komme ud af problemet.

Stress kan også være en grund til vold. Hvis man føler alt bare ikke går godt for en og man ikke har overskud til ens venner eller børn f.eks. som kræver opmærksomhed, kan man nemt komme til at give en lussing.

 

Ved brug af vold får man en tilfredsstillelse for sig selv, men det er ikke altid grunden. Grunden kan også være at vise at det er ham/hende der er overherren, og det er ham/hende der bestemmer.

 

Alkohol kan også være en grund til vold. Når man drikker, gør man det mange gange for at glemme og når man så bliver rigtig beruset, kan man nemt lade det gå ud over andre omkring en. Når man så vågner på dagen efter så har man fortrudt det man gjorde aftenen før.

Alkohol gør meget ved en, nogen bliver glade og kærlige, mens andre bliver mere aggressive og voldelige. Når man drikker alkohol mister man sine hæmninger og kontrol, så derfor påvirker det nogen til at bruge vold. Et andet eksempel er hvis man tager stofferne Amfetamin(speed) og kokain, de gør også en mere aggressiv og voldelig, så derfor begår man nemt vold.

 

Hvor mange procent der mener at gerningsmanden var fuld.

 

Volden bliver begået af mange forskellige typer mennesker, så derfor er det svært at forklare hvordan gerningsmanden ser ud, for det kan være hvem som helst. Men der er ting der kan gøre risikoen for at blive voldelig større.

 • Drenge og mænd begår oftere vold end piger og kvinder.
 • Personer, som let bliver hidsige, kan nemt blive voldelige.
 • Hvis vold er almindeligt blandt venner, så er der større risiko for, at man selv kan finde på at bruge vold.
 • Hvis man kommer fra en familie hvor de bruger vild, så er der større risiko for, at man selv kan blive voldelig.

I ni ud af ti tilfælde så er gerningsmanden en mand, og i halvdelen af alle voldstilfælde er gerningsmanden under 25.

Grunde til at vold opstår, kan være;

 1. Gerningsmanden vil opnå noget. Et eksempel er røveri, hvor gerningsmanden bruger vold for at få fat i penge. Et andet eksempel på vold er tortur. Gerningsmanden torturerer sit offer for at presse informationer ud af ham/hende. Disse eksempler kaldes ’Instrumentel vold’.

 

 1. Gerningsmanden styres af sine følelser. Det kan være vrede eller jalousi. Nogle kan blive voldelige, hvis de føler sig provokeret eller misforståede. Det kaldes ’Aggressions-bestemt vold’.

Voldsmændene har som regel været ude for vold, altså været et offer for vold, eller de har været i en familie hvor de er præget af Alkoholmisbrug eller skilsmisse. Disse voldsmænd lære at opfatte volden som deres identitet, og det er ofte deres eneste. Nogen af disse voldsmænd vil stå frem og tilstå, hvor andre holder det i det skjulte.

Nogen voldssituationer fører til drab. Hvis nu man har været oppe og skændes med en og man skubber personen ind i f.eks. en radiator og personen dør, så vil voldsmanden ikke kende noget til det. For det har han jo ikke haft noget med at gøre. Men man kan også dø med andre grunde end lige en radiator ved brug af vold.

For at hjælpe de voldsramte, kan man snakke med dem omkring det der er sket, men mange vil ikke snakke om det, for de tænker på hvad voldsmanden vil gøre ved dem hvis de sladre, f.eks. om han vil lave vold mod dem igen eller voldtage dem. Men de voldsramte tænker også sådan at hvis de siger noget kan det måske også ramme dem de har sig nær. Men i nogle tilfælde kan man snakke med offeret, og de kan søge hjælp på; Forældet link, se mere under Vold.

 

 

Voldtægt:

Voldtægt går mest ud over piger, men det går også ud over drenge. Man høre mest om at det er piger der bliver voldtaget, men det kan ske at drenge også bliver voldtaget. Men nok ikke ligeså ofte som piger bliver.

 

Når man bliver voldtaget, bliver man fastholdt og man får stoppet sin selvudfoldelse, det vil sige man har ikke ligeså nemt ved at snakke med folk som man ellers har. Det bliver svært for den person det er sket for efterfølgende, for personen har det ikke så nemt ved at snakke med folk, fordi hun/han er bange for hvad der kan ske med ham/hende.

Når man bliver voldtaget, så er det når kvinden bliver fastholdt, og der bliver brugt vold mod hende, så manden kan få sex. Men kvinden vil ikke, og stritter jo imod, så han må bruge vold for at få uvillig samleje med kvinden.

Man laver ikke sådan modstand når man bliver udsat for voldtægt, for man bliver bange for hvad voldtægtsmanden vil gøre hvis man laver modstand.

Inden man bliver udsat for voldtægt er det svært at sige hvad man ville gøre, men mange ville da sige at de vil stritte imod, og skrige efter hjælp, eller andet. Men når man står i det så kan man ikke gøre noget, for man er så hunde ræd for voldtægtsmanden og ved ikke hvad han kan finde på at gøre ved en. Så derfor gør man ikke rigtigt noget ved det. Det får bare lov at ske, lige netop fordi man er bange.

Man tør heller ikke fortælle nogen om det, for tænk nu hvis voldsmanden finde ud af det, og så bare kommer igen og gør det hele værre end før, så derfor tier man tit stille.

 

Det kan være svært at fortælle nogen om en voldtægt, men i sidste ende hjælper det at komme af med byrden, så andre kan hjælpe og det advare ligesom også andre om hvad og hvem der er på fri fod.
Det kan være svært at gå til politiet med sådan nogen voldssager, for det er ikke altid man kender navnet på manden, men det er heller ikke sikkert at man ser hans ansigt, når man er ude for sådan noget. Det kan også være svært at gå til politiet når man kender personen der begår voldtægten.

Straffen for voldtægt bliver 2-3 års fængsel, den værste straf for voldtægt er 8 år, og i særlige tilfælde 12. Det er sjældent det bliver til så stor en straf, men det kan ske. Det er folketinget der beslutter strafferne for de forskellige forbrydelser.

Voldtægter kan have en baggrund, og baggrunden kan være at de har været udsat for vold/voldtægt i hjemmet, men de kan også have set at nogen har begået vold mod f.eks. deres forældre.

Voldtægt går ud over mennesker i alle aldre, men det er nu mest ved dem mellem 15-29. Men voldtægten går også ud over dem under 15 men det går altså også ud over dem over 50. Så det går ud over alle aldre.

Vores produkt:
Som vores produkt laver vi en film. Filmen starter med at der er en dreng der truer en pige, hun siger nej og går. Derefter kommer der en dreng og en pige, hånd i hånd. Han tvinger hende til at gå med ind i et omklædningsrum og voldtager hende.

Vi har også lavet en planche med diagrammer der viser forskellige ting om voldtægt. 

Vurdering og konklusion:
Vi har alt i alt, arbejdet rigtig godt, selvom vi har været en tomandsgruppe mere end vi har været en tremandsgruppe. Vi har arbejdet godt og seriøst med vores emne og har nydt at arbejde med det i løbet af ugen. Det har været spændende og har åbnet vores øjne for hvad der sker.

Litteraturliste:
Vi har været inde på forskellige hjemmesider og læst bøger.
Forældet link, se mere under Vold
http://www.familievold.dk/
Forældet link se mere under borger.dk
Forældet link, se mere under Vold
https://lisegaarden.dk/Vold_i_hjemmet
Forældet link, se mere under Vold
http://www.sn.dk/Vold-bliver-sjaeldnere-men-grovere/Danmark/artikel/146849

Bøgerne: I lyst og vold, Vold portræt af et samfundsproblem og Vold fakta om et samfundsproblem.

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar