Her er en skoleopgave, som Sofie, Frederik, Thomas og Mia har lavet. Det er en flot opgave om vold i hjemmet, og de har fundet mange gode ting frem. Noget er jeg enig med dem i, mens andet er jeg ikke enig i. Men generelt en god opgave.

 

Vold i hjemmet

 

Indholdsfortegnelse:

1) Forside.

2) Indholdsfortegnelse.

3) Indledning.

4) Hvilke slags vold er der?

5) Kendetegn for vold?

6) Konsekvenser.

7) Hvordan er det at være vidne til vold?

8) Vold mod børn.

9) Hustruvold.

10) Partnervold.

11) Folks mening.

12) Hvorfor er der vold i hjemmet, og hvad kan man gøre for at stoppe det?

13) Afslutning/konklusion.

14) Kilder.

 

Indledning

Hvilke slags vold er der?

Der er vold i mange forskellige slags familier. Der er vold mod børn, der er vold mellem forældre, der er vold mod den ene forælder, der kan være vold i parforhold uden børn.
Der er 6 forskellige slags voldsmuligheder.

– Fysisk vold:
Er når man f.eks. bliver slået. Får en lussing, skubbet, bliver banket, smidt rundt med, bliver truet med våben. Man får blå mærker på kroppen. Man kan få brandmærker af mange forskellige årsager for eksempel at man kan blive kastet hen af jorden og gnider sig op af nogle ting. Man bliver truet med seksuelle overgreb. De mindste børn kan tage meget skade. De kan få hjerneskader og faktisk dø af det til sidst.

– Psykisk vold: Er når ens børn eller en selv bliver truet med vold. Og når man bliver råbt af og kritiseret. Man bliver forhindret i at komme på arbejde eller ud studere videre. Man forhindres ofte i også at man ikke må se sine venner og familie.

– Materiel vold: Er når ens møbler bliver brugt og ødelagt. Eller man ikke kan betale mad pga. mangel med penge. Man kan også blive tvunget til at flytte uden ens møbler og ting, det gør det svært at finde noget nyt.

– Seksuel vold: Er når man bliver tvunget til at have sex med personen. Sex man ikke har lyst til overhovedet. Sove med vennerne og blive voldtaget.

– Økonomisk vold: Er når man nægter en til at bruge penge eller tage ens dankort. Kun giver hende kostpenge. Spærrer hendes kreditkort uden man selv ved det.

– Verbal vold: Er når Er når man for trusler med at få fjernet sine børn fra en, truslen er noget med at slå hende ihjel eller at personen skal begå selvmord. True med at ødelægge hendes jobmuligheder, og karriere.

Kendetegn for vold?

Kendetegnene er: Du bliver slået forskellige steder på kroppen, men det er kun lidt du bliver slået måske, det er ikke rigtigt noget særligt siger manden til damen ofte, men også omvendt. Men det bliver værre. Du bliver kaldt en masse negative ord, for eksempel luder, møgso, du er bare så forkert, dum, du syg i hovedet, forfærdelig osv. Din kæreste begynder at snakke negativt om din familie og dine venner. Du tænker hele tiden over hvornår det næste kommer. Det kan også være at man bliver truet, og for af vide at man ikke skal sige noget om at der er vold ellers sker der noget forfærdeligt med en selv og børnene. Volden sker som regel inde i huset, og når man så kommer udenfor er manden som regel rigtig sød, at alle vennerne ikke helt tror på sandheden der bliver sagt.

Konsekvenser

Der er mange konsekvenser ved at udøve vold i hjemmet. Hvis man er ofrede selv, er der fysiske konsekvenser. I flere tilfælde er der brækkede ben og arme, hjernerystelser, skudsår, overfladiske sår og i vise tilfælde døden. Der er også mentale konsekvenser. Hvis offeret er af kvindeligt køn får de i mange tilfælde, aldrig det samme forhold til mænd. Det vil altid ligge i deres baghoved, når de skal til at møde nye mennesker, af det andet køn. Mænd kan også blive udsat for vold i hjemmet. Det gælder meget af det samme når det er mænd der bliver udsat for vold. De bliver også meget i tvivl på det andet køn, og har svært ved at nogensinde vise tillid. Vold i hjemmet kan jo som sagt, også være på børn. Der er der bare meget større konsekvenser, når det er børn det går ud over. Specielt mentalt er børn meget ustabile i den alder hvor de kan blive udsat for vold. Fysisk er de jo også meget skrøbelige. De kan ikke klare at blive kastet rundt med, eller blive slået hårdt i hovedet.

Hvordan er det at være vidne til vold?

Det er forfærdeligt at stå vidne til vold, især hvis man går og lukker det inde i sig selv. Børnene der er vidne til vold, vil lide under negative følgevirkninger, også selvom de ikke er mål for volden. Børn der ser på at der er vold i forældrenes forhold vil for det meste blive rædselsslagne og der vil være en stor risiko for, at deres socialisering vil tage skade på den ene eller den anden måde. I familier med vold, er man meget opmærksomme på børnene. Det er man fordi familier med vold ofte har mange børn, og de er for det meste under femårs alderen.
De voksne der selv har været vidne til vold, siger at de vil beskytte deres egne børn fra alt det de selv er gået igennem som barn, men alligevel sker det ofte at selvom de vil beskytte dem fra deres skænderier ser, høre og blander børnene sig i de voldelige skænderier. Der er blevet undersøgt om hvor stor skade det tager på børnene, undersøgelsen viste ikke overraskende, at der var en betydning.
De børn der selv var indblandet i volden derhjemme, klarede sig ikke dårligere end de børn der ’kun’ overværede de voldsomme skænderier.
Børn der overvære vold i hjemmet, nægter i de fleste tilfælde psykologisk hjælp.
Børnene bliver for det meste meget aggressive og reagere udadvendt med dårlig adfærd.

Vold mod børn.

Der er flere end 1400 børn under 15 år, der bliver misbrugt at deres forældre – og ender på skadestuen. Det er et stort problem at forældre slår børn. De slår ofte ikke bare det er tit overgreb. Et af de mange problemer er af børnene går med det selv og ikke snakker med det om nogen. Når man bliver slået som barn, sker det ofte at når børnene bliver voksne slår de deres egne børn. For når børn er opdraget i et hjem med vold, tager de det som om det er en normal hverdag når de bliver ældre, fordi de er opdraget sådan. Det er derfor man skal stoppe volden i hjem med børn for så ender det ikke med at de også bruger vold når de bliver voksne.

Det er statisk over børn der er blevet slået og ikke er blevet slået.
NU ER DET NOK

 

Hvorfor er der vold i hjemmet og hvad kan man gøre for at stoppe det?

Der findes forskellige grunde til at der er vold i hjemmet. Hvis du er opvokset i en familie hvor ens far eller mor har været voldig er der en rimelig stor sandsynlighed for at man også selv bliver voldig. Man lærer ikke at tackle problemet og i stedet for bruger man vold til at komme ud af problemet.Alkohol er også en af grundene til vold. Når man drikker, er det mange gange for at glemme og når man så bliver rigtigt beruset kan man nemt lade det gå ud over børnene. Og når man så vågner op dagen efter fortryder man at man har slået dem.Stress kan også være en grund til vold. Hvis man føler alt går skidt for en og man ikke har overskud til børnene så hvis børnene kræver opmærksomhed kan forældrene nemt komme til at give en lussing.
Hvis man bliver mishandlet er der mange ting man kan gøre. Her er nogle eksempler.Man kan aftale med familie eller venner om at overnatte midlertidigt hos dem.Man kan ringe anonymt til 70 20 30 82. Det er en tjeneste som rådgiver om vold og som kan henvise til de nærmeste krisecentere.Tag på skadestuen hvis du har været udsat for vold og blev undersøgt.Ring til politiet og anmeld personen som har udnyttet dig.

Kilder:

Vold – Voldsramt – Voldelig

http://www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede7_Vold.htm

Forældet link, se mere under Vold

Forældet link, se mere under Vold

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/10/29/221951.htm

http://www.barn-i-fokus.dk/paror/8.htm

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20081027STO40641+0+DOC+XML+V0//DA

http://www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede7_Vold.htm

Forældet link, se mere under Vold

http://www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede3c_Kids.htm

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/10/29/221951.htm

https://www.lisegaarden.dk/voldsramt

http://jp.dk/indland/kbh/article1868229.ece

Om Lisegården og læge Lise Seidelin

https://www.lisegaarden.dk/voldsramt_uddybet

Psykopat – Generelt om psykopater og psykopatiske træk

Vold mod børn af partnervold

Voldsofre skal hjælpes,

Tilbage til Blog

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar