Når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er den psykiske side af overgrebene oftest den værste. Den fysiske side kan være slem, men den kan oftest hele af sig selv, mens den psykiske side oftest kræver, at vi gør en aktiv indsats for at lære at takle den skade, de psykisk overgreb medfører / har medført.

Der er nemlig oftest følgevirkninger som også er der, når man ikke mere er udsat for overgrebene. F.eks. at man er flyttet fra den udøvende, eller at man er fyret.

Den anden side af det er, at det er svært at blive troet, når man er udsat for psykisk overgreb. Den der laver overgrebene gør det oftest så indirekte, eller når andre ikke er tilstede, så den ikke ses af andre. Det gør det hele endnu værre, at omgivelserne f.eks. beskylder en for at lyve, når man siger sandheden om de psykiske overgreb.

F.eks. siger andre: ”Det er jo ikke noget”, ”du er for sart”, ”du er for sensibel”, det er dig, der opfatter det helt forkert”, osv. osv. osv. Hvor jeg dog kender det, ikke bare fra mig selv, men også fra dem jeg vejleder.

Så her er det vigtigt at finde nogen, der reelt tror en, så man føler sig troet, taget alvorligt og værdsat, når man gør det, så kan man også begynde at lære, hvordan man takle de psykiske overgreb. Jeg bruger acceptprocessen og gør det gennem samtaleterapi og visualisering, så du lærer redskaberne til at takle de psykiske overgreb.

Så når jeg kan lære det, og andre kan, så kan du også. Det starter med, at du begynder at tro på dig selv, at det, du reelt har oplevet, faktisk er det, du har oplevet. Husk, du er god nok, lige meget, hvad andre siger.

Se mere under psykisk faktor og psykisk overgreb

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder