Vi har en lovgivning i Danmark, som vi skal følge, men det er ikke altid, vi gør det. Nogle er værre til at overtræde loven end andre. Når vi er udsat for overgreb, vold – psykisk og evt. fysisk vold, en psykopat, en med psykopatiske træk, en sociopat, osv. osv. er vi udsat for dem, der ikke overholder loven. Det er ulovligt at lave overgreb, vold osv. Hvis vi ikke selv kan stoppe det, eller på anden måde har brug for hjælp til overgrebene og volden, så er politiet en af de instanser, vi kan henvende os til.

Desværre er min erfaring, at det ikke er altid, at politiet gør den indsats, de burde. Nogle gange ja! der går de i gang og den, der udøver overgrebene. Men det er desværre langt fra altid. Desværre. Jeg ser det så tit. Det er så destruktivt for den, der ikke får den hjælp de har brug for til at få den der bryder loven til at holde op med at bryde loven.

Her et par offentlige eksempler fra i dag.

Tænk dig om, når du siger noget om andre. Din vrede kan være berettiget, men derfor skal måden det siges på være lovlig.
Også selv om det for dig er svært at få en anden dømt for injurier, så er det stadig ulovligt at lave injurier.
https://www.facebook.com/lise.lisegarden/posts/308684002576386

Hvor ville det have været godt, hvis politiet havde taget sig af denne sag lidt tidligere. Men det ser jeg desværre alt for ofte, tingene skal være meget grove før politiet evt. tager sig af det. Nogle gange først når det er mord. Desværre. Jeg ser det alt for tit. Desværre.
https://www.facebook.com/lise.lisegarden/activity/4022539449970?og_perm_src=OPEN_GRAPH_SINGLE_STORY

Politiet skriver på Facebook:
https://www.facebook.com/politi
Det danske politi er en statslig myndighed, og Danmarks lovgivende forsamling, Folketinget, sætter de overordnede rammer – herunder økonomiske – for politiets arbejde.
Mission
“Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige” (Fra politiets og anklagemyndighedens strategi – 2011-15): http://kortlink.dk/politi/aern
Beskrivelse
Politiet i Danmark har ansvaret for at sikre lov og orden i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Anklagemyndigheden, som er en del af dansk politi, skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen, men også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed og ledes af rigspolitichefen. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi – dvs. udarbejde strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere.

Danmark er inddelt i 12 politikredse – eller 14, når man medregner Færøerne og Grønland. Hver politikreds i Danmark betjener omkring 400.000 borgere og har 700-800 ansatte bortset fra København og Bornholm, der har henholdsvis cirka 2600 og 75 ansatte.

Det er værd at huske at politiets opgave er, ”dansk politi, skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen”,  så når dokumentationen er i orden, så burde det jo være let for politiet at gøre noget ved sagen. Men jeg ved desværre, at det ikke altid er det, der sker. Jeg hører det alt for tit. Og jeg har selv prøvet det. Desværre. Dengang jeg var udsat for vold, der ringede jeg efter politiet. Anden gang jeg ringede kom de, men da var min dengang x-mand gået, efter at have givet mig endnu flere tæsk. Desværre sagde politiet ved den efterfølgende afhøring ikke til min x, at vold er ulovligt, så min x, mente, at det var helt berettiget og dermed tilladt at være voldelig, og dermed at x kunne fortsætte med volden mod mig og senere også sønnen, hvilket også skete. Politiet kunne da godt have sagt at vold er ulovlig.

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar