Hjemmeside – fortsat gratis information og indlæg?

Hjemmeside – fortsat gratis information og indlæg?

Nyhedsbrev 22-4-2015

Kære nyhedsbrevmodtager!

Nyhedsbrev indhold:
1) Hjemmeside – fortsat gratis information og indlæg
2) Lidt fra Dagsaktuelt

Tilskud til behandling
Der er stadig mulighed for tilskud til behandling for dem, der ikke har så mange penge.
https://lisegaarden.dk/kontakt/priser-uddybet/ Tilskud til behandling det er punkt 18.

Mulighed for mobilpay
Du kan nu betale fra din mobiltelefon til mig i stedet for kontanter. Det er dog max 1.500 kr. indtil videre.

1) Hjemmeside – fortsat gratis information og indlæg?

Giv 100 kr. til ny hjemmeside

Jeg vil gerne kunne fortsætte det gratis arbejde, jeg laver, og stille hjemmesidens mange oplysninger gratis til rådighed. Men det koster.

Jeg skal have en ny hjemmeside, og det koster mange penge, som jeg ikke har. Derfor søger jeg penge til det.
Mit forslag er, at alle der bruger hjemmesiden betaler 100 kr. Da der er mange, der har glæde af hjemmesiden, skulle det være nok. Men hvis der er nogen, der har mulighed for det, så skal større beløb også være velkomne. Jeg regner med, at ikke alle har mulighed for at betale de 100 kr.

Spørgsmålet er, om jeg skal blive ved med at have tilbuddet om alt det gratis, eller om hjemmesiden skal reduceres til at være så lille, så jeg selv kan betale det?
Jeg vil meget gerne fortsætte med alt det gratis, fordi jeg ved, at der er så mange, der har glæde af det. Det giver nemlig mig en stor glæde at gøre gavn for andre.

Hvis du sætter pengene ind og mærker dem ”Hjemmeside”, så ved jeg, hvad det er beregnet til
Bank: Regnr. 9570 Kontonr. 0000713422
IBAN: DK2730000000713422
SWIFT-BIC: DABADKKK
Mobilpay: 24221622

2) Lidt fra Dagsaktuelt

Gennem tiden samle negativt sammen
Af Lise Seidelin den 22/04/15
Vi laver alle en ”psykisk byld”, som jeg kalder det. Der hvor vi putter alt det hen, som vi ikke har lyst til at have med at gøre. Fornægtelser og fortrængninger. Det er en god mekanisme, når vi står i svære situationer. Men hvis der ikke … …
Link forældet se mere i Forum

Ærlighed og det at sige fra
Af Lise Seidelin den 21/04/15
Hvor er det en alt for almindelig ting, at det er svært at sige fra, og dermed også svært at være ærlige. Især når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så bliver det endnu sværere, fordi det hele oftest er vores skyld, vi er de forkerte, så … …
Link forældet se mere i Forum

Nærvær
Af Lise Seidelin den 20/04/15
Vi har så travlt med alt mulig, og har så meget der skal tænkes på, så vi har svært ved at nyde nuet, levet lige nu og mærke os selv. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Vi har også en tendens til at flygte fra os selv, gå … …
Link forældet se mere i Forum

At se det vi gør og kan som noget negativt
Af Lise Seidelin den 19/04/15
Når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. der er mange mange måder, det kan ske på, så lærer vi at det vi gør og kan ikke er noget, det… …
Link forældet se mere i Forum

Bagtalelse
Af Lise Seidelin den 18/04/15
Når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er en af de ting, vi alt for ofte bliver udsat for bagtalelse. Og vi er den sidste, der finder ud af det. Men oftest på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af det. En eller … …
Link forældet se mere i Forum

Mænd som den udsatte
Af Lise Seidelin den 17/04/15
Når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. og især i parforhold, så er holdningen desværre, at der er mange kvinder og få mænd, som er de udsatte. Desværre er det ikke rigtigt, men bare en holdning. Der er ca. lige mange mænd som kvinder, der er den udsatte part i parforhold. Men … …
Link forældet se mere i Forum

På flugt fra hjælpen
Af Lise Seidelin den 16/04/15
Vi vil gerne have hjælp, når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Og vi søger hjælp alle vegne, oftest støder vi på en mur af ikke at blive forstået, troet, hørt, taget alvorligt, osv. Vi bliver kastebold i … …
Link forældet se mere i Forum

At se forskel på en gode og en dårlig person.
Af Lise Seidelin den 15/04/15
Når vi går ind i et forhold / relation, der senere viser sig at være fyldt med mobning, Janteloven, overgreb, vold, psykopatiske træk, osv. er det svært at finde ud af, hvad der er en god og en dårlig person. Oftest viser det … …
Link forældet se mere i Forum

Penge
Af Lise Seidelin den 14/04/15
Penge kan også bruges til kontrol af den udsatte, især når man er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Alt for ofte sørger den udøvende for, at omkring den udsattes penge er det den udøvende, der totalt bestemmer over. Skulle … …
Link forældet se mere i Forum

Ændring
Af Lise Seidelin den 12/04/15
I forlængelse af mit indlæg i går vil jeg skrive lidt om ændring. For at gøre noget ved tingene, så må vi ændre noget, ellers bliver det som det plejer. Især kan det være svært at ændre noget, når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så kan det være meget svært at ændre noget. Vi er så … …
Link forældet se mere i Forum

Tid
Af Lise Seidelin den 11/04/15
Det er så underligt, at vi i dag har lavet et samfund og en norm, hvor der faktisk er mindre tid til hinanden, end dengang for lang tid siden, hvor man arbejde 12 timer dagligt eller mere. Vi har så udfyldt vores fritid med aktiviteter, hvor vi ikke er sammen. Sport, fjernsyn, film, maraton, osv. alt muligt så vi ikke har tid til at være i nærhed – være reelt sammen. Det er ret tankevækkende, at vi vælger sådan et liv. Og især når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så bruges den tid, vi … …
Link forældet se mere i Forum

Hemmelighed – tabu
Af Lise Seidelin den 10/04/15
Der er så mange ting, den enkelte synes, at der skal holdes hemmeligt. Især når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er der alt for mange, der synes, at de skal skamme sig over det, holde det hemmeligt, det er tabu, vi må sikke snakke om det, og forsøger vi … …
Link forældet se mere i Forum

Løget
Af Lise Seidelin den 09/04/15
Når vi begynder på en indre udviklingsproces, så kan man bruge et løg som billede for, hvordan udviklingen går, når den er god. Et løg består af lag, hvor der er mange lang, inden man kommer ind til kernen af løget. Når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er det oftest kun det yderste lag, som vi kender. Facaden, den … …
Link forældet se mere i Forum

At tage stilling
Af Lise Seidelin den 08/04/15
Når vi tager en beslutning af en eller anden slags, så følger der et ansvar med. Og alt for ofte tør vi ikke stå ved det ansvar. Især når vi er eller har været udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Det er den, vi … …
Link forældet se mere i Forum

Virkeligheden
Af Lise Seidelin den 07/04/15
Film kan være svære at se, hvordan det bliver fremstillet, når man skal se en film om livet. Men virkeligheden er alt for ofte meget meget værre en filmene viser. Det er for skræmmende, hvis man virkelig viste virkeligheden. Især når man er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er … …
Link forældet se mere i Forum

Børn
Af Lise Seidelin den 06/04/15
Når vi har børn, med en der laver overgreb, vold, har psykopatiske træk, osv. osv. så får vi tit og ofte at vide, at vi ikke må tale ondt om den udøvende til børnene. Og alt for ofte ender det med, at vi slet ikke snakker … …
Link forældet se mere i Forum

De andre
Af Lise Seidelin den 04/04/15
Vi har en tendens til at tro, at de andre er så gode, de kan så meget, de gør alle de rigtige ting, og de har slet ingen problemer. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. osv. så tror vi endnu mere på, at de andre kan, mens vi ikke kan. Hvor jeg dog … …
Link forældet se mere i Forum

Kaos
Af Lise Seidelin den 02/04/15
Når vi er udsat for overgreb, vold, en psykopat, sov. osv. så har vi en psykologisk helt naturlig mekanisme, at vi nogle gange drømmer os væk til en helt anden verden – en lyserød ballon, som jeg plejer at betegne det som. Vi kommer til at tro, at hvis … …
Link forældet se mere i Forum

Økonomi
Af Lise Seidelin den 01/04/15
Når man er udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er økonomi nogle gange noget meget svært noget. Den udøvende mener, at den udsatte skal betale alle den udøvendes regninger, eller at den udøvende er den, der totalt skal styre økonomien, osv. osv. Altså at … …
Link forældet se mere i Forum

Din mening modsat hensynsbetændelse
Af Lise Seidelin den 29/03/15
Vi skal tage hensyn til andre, og det er godt. Men alt for ofte ender det med, at vi tager hensyn uden at den det går ud over har noget valg og så bliver det hensynsbetændelse. Alt for ofte sker der det, at når en person ikke kan finde ud af at sige sin mening, eller oftest at sige fra, så begynder personen at fortælle, hvad der vil være godt og skidt for den anden – altså hensynsbetændelse. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så kommer … …
Link forældet se mere i Forum

Nærhed
Af Lise Seidelin den 28/03/15
Man kan være fysisk lige ved siden af hinanden og alligevel være psykisk meget meget langt væk. Det kan være ligesom om man er i en helet anden verden. Men kan gå på gaden med masere af mennesker, men alligevel føle sig helt alene og ensom. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er nærhed ofte en underlig ting. Når det … …
Link forældet se mere i Forum

Jeg kan ikke
Af Lise Seidelin den 26/03/15
Hvor jeg kender det, at sige ”Jeg kan ikke”, og hvor hører jeg det tit hos dem, der kontakter mig. Når vi har været udsat for overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. mobning og Janteloven, så har vi så mange mange gange fået at vide, at vi ikke kan, så til … …
Link forældet se mere i Forum

Sige pyt
Af Lise Seidelin den 24/03/15
Vi prøver at lære børn en masse gode måder at takle negative oplevelser på. En som de fleste af os kender, er, at de skal lære at sige, det man siger er man selv. Men en anden en er at lære at sige pyt. Altså pyt med det, det er jo den andens problem, når de er ubehagelige ved os. Men det samme gør sig jo gældende, når vi er voksne, og især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. De helt … …
Link forældet se mere i Forum

Hjertets sprog
Af Lise Seidelin den 23/03/15
Når vi taler sammen, så kan så mange lyve, sige noget, der er underforstået, noget der er drilleri, noget der er sarkasme, osv. osv. og især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, så bliver ord nogle gange noget meget underligt noget. Det er simpelthen ikke til at vide, hvad ordene reelt … …
Link forældet se mere i Forum

Nej
Af Lise Seidelin den 22/03/15
At kunne sige nej og sige det, så det bliver respekteret, kan være et meget stort problem, især når man er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Og hvis man så også gerne vil sige nej med kærlighed, så bliver … …
Link forældet se mere i Forum

Gøre noget andet
Af Lise Seidelin den 21/03/15
Når man gør som man plejer, så bliver tingene, som de plejer. Og især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så bliver tingene ofte værre og værre ligesom det plejer, hvis man gør, som man plejer. Vi har alle vaner, som vi ubevidst gør, så … …
Link forældet se mere i Forum

Frygt og flugt
Af Lise Seidelin den 20/03/15
Når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så er en af de ting, der sker i os, at vi begynder at være bange og flygter. Vi frygter for, hvad der skal ske os. Nogle gange er det helt berettiget, hvor vi … …
Link forældet se mere i Forum

Medicinering af langvarig stress
Af Lise Seidelin den 19/03/15
Der skrives en hel del i pressen i øjeblikket om medicinering, og at der skal gives medicin, når vi er stressede, deprimerede, psykisk syge, osv., som vi nogle gange bliver, når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. Det er bare ikke altid rigtigt, at der kun skal gives medicin. Sundhedsstyrelsen … …
Link forældet se mere i Forum

Du kan se mere fra Dagsaktuelt her
http://lise-gaarden.dk/forum

Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra over for vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født. Intet andet. :-)

Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: www.lisegaarden.dk
Tidligere nyhedsbreve kan læses her
https://lisegaarden.dk/nyheder-2

Lisegården