Psykisk syge og mobning

Nyhedsbrev 21-10-2006

Kære Nyhedsbrevmodtagere!

1. Lidt om psykisk syge og mobning
2. Der er igen gang i udstillinger af mine billeder.
3. Og så er jeg i gang med et projekt om et privathospital på en gård med husdyrproduktion.
4. Og sidst men ikke mindst er jeg i gang med at søge en, der kan sælge mine ydelser.

1) Jeg har fundet nogle udklip fra nyhederne, hvor I kan læse, hvordan det er i dagens Danmark er at være psykisk syg, og hvor mange der bliver mobbet.
Hver gang jeg ser sådan noget, så bliver jeg altid så ked af det, fordi de mennesker det går ud over, lider så forfærdeligt ved den måde vi i Danmark behandler hinanden på rent menneskeligt. Janteloven har stor magt, For mig virker det, som om den får mere og mere magt. Det bryder jeg mig ikke om.
Dette gør, at jeg endnu mere ønsker at komme i gang med mit projekt – Et privathospital med samtaleterapi og visualisering på et landbrug med husdyrproduktion.
Her er nogle udklip.

Ingeniørens Nyhedsbrev 20. oktober 2006 11:20

HVER TIENDE INGENIØR MOBBES
11 pct. af de danske ingeniører har inden for det seneste år oplevet at blive mobbet af enten deres kolleger eller deres chef. Det svarer til, at omkring 6.000 danske ingeniører har været udsat for ubehagelig og nedværdigende behandling på deres arbejdsplads. Blandt alle danske lønmodtagere er det i gennemsnit otte pct., der har været ofre for mobning.
http://ing.dk/artikel/hver-tiende-ingenior-mobbes-74063

AmtsPress Nyhedsbrev 20. oktober 2006

FLERE OG FLERE PSYKISK SYGE – link forældet
Ifølge Landsforeningen Bedre Psykiatri er antallet af pyskisk syge støt stigende.»Udviklingen på det psykiatriske område er dybt bekymrende. Der kommer flere og flere psykisk syge, og når det gælder børn og unge, er tallet nærmest eksploderet. Vi kan…
Kilde: B.T.

DE BEHANDLEDE OS SOM BØRN – link forældet
Hør bare Susanne, fem år«. Sådan lyder et frisk eksempel på en plejer, der hånligt og spottende talte henover hovedet på den psykisk syge Susanne Sarauw, da hun var indlagt.Maniodepressive, skizofrene og psykotiske patienter bliver bunket sammen på s…
Kilde: B.T.

KLINIKCHEF: DET ER HVERDAG PÅ PSYKIATRISK – link forældet
Ejner Holm-Jensen, klinikchef på Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor Susanne Sarauw var indlagt, er ikke stolt af behandlingen.»Hvis det er foregået, som den patient beskriver det, at vores personale har talt ned til hende eller andre, som om de var …
Kilde: B.T.

AmtsPress Nyhedsbrev 21. august 2006

PSYKISK SYGE ER TABU
NYBORG: Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.Modsat fysiske problemer er psykiske sygemeldinger forbundet med en vis form for tabu og vejen tilbage til arbejdsmarkedet kan virke meget lang for den sygemeldte.Det er en af grundene til…
Kilde: Fyens Stiftstidende 20.  august  2006 (368 ord)

BEHANDLINGSGARANTI – link forældet
PSYKISK SYGE: Efter konservatives opfattelse bliver psykisk syge alt for ofte ladt i stikken.Psykisk syge danskere med tunge diagnoser som skizofreni og anoreksi skal derfor have behandlingsgaranti på to måneder.Forslaget har omgående fået opbakning …
Kilde: Fyens Stiftstidende 20.  august  2006 (143 ord)

2) I øjeblikket udstiller jeg mine billeder 3 steder alle i det nordjyske. Så alle de billeder, der er kommet i nye rammer, er ude på udstilling.
Det er i Vandtårnet i Aars og i Hurup Thy på Uddannelsescenter og Din Tøjmand.
I kan se pressemeddelelse her – Kunst læger
Pressen – udstilling af mine billeder

3) og 4) Som flere af jer ved, er jeg i gang med at lave et projekt med et privathospital på en gård. Der skal være behandling med samtaleterapi og visualisering, samt mulighed for at få lønnet arbejde på gården til de indlagte.
Den gård jeg havde kig på, er solgt. Desværre. Men jeg har heller ikke kunnet få bankerne overbevist om ideen, så de 15 mil. kr. kunne jeg ikke skaffe.
Så nu står jeg i den situation, at jeg skal tænke andre veje.
I kan se en projektbeskrivelse her
Lægen Lise – Projekt – link forældet
Det ville være så dejligt, hvis jeg kunne komme i gang. Men jeg har brug for hjælp. Vil I hjælpe mig?

Spørg endelig, hvis der er noget, I er i tvivl om.

Jeg vil gerne høre mit netværk og alle dem, der har kontakt til mig og dem jeg kender, om der skulle være en eller anden, der kender en, der måske kender en.

Jeg har brug for en, der kan sælge mine ydelser – en salgsagent eller måske en med løntilskud eller under problemknuserordningen. Ydelserne der skal sælges er konsultationer og sengepladser, samt bøger og billeder – kunst læger – skrive og tegne/maleterapi.
I kan se mit stillingsopslag på min hjemmeside
Stillinger – link forældet

Desuden kunne jeg godt tænke mig en samarbejdspartner, det kan være en sælger eller andet. Og så andre behandlere der laver ca. det samme som mig, og gerne også en gårdejer eller godsejer, som jeg kunne samarbejde med. En, der har en gård – gods, hvor der er en husdyrproduktion f.eks. grise eller køer, hvor der er mulighed for i bygningerne, at få indrettet privathospitalet.
Men “sælgeren” er det vigtigste, fordi det jo ikke kan lade sig gøre, uden en der kan sælge mine produkter.

Det ville være så dejligt, hvis jeg kunne komme i gang. Men jeg har brug for hjælp. Vil I hjælpe mig?

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: www.lisegaarden.dk
Tidligere nyhedsbreve kan læses her
https://lisegaarden.dk/nyheder-2

Lisegården