Lovgivning

Lovgivning omkring urigtige og misvisende oplysninger i journaler.

Der er en lov, som er meget fin. Men i praksis bliver denne lov ikke fulgt. Det er nemlig ikke muligt, hverken at få slettet eller blokeret urigtige og vildledende oplysninger.

Indtil videre er det kun muligt at få lavet et notat til journalen. Men da dette notat oftest ikke ses eller tages alvorligt, så bliver det primært de urigtige og vildledende oplysninger der bliver det der lægges til grund for vurderingerne omkring borgeren.

Loven siger:

Persondataloven

§37, stk. 1 i Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, at den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.

Det siger loven. Men praksis er noget helt helt andet. Man kan hverken få slettet eller blokeret oplysninger.

Så lad os stå sammen, så vi kan få denne lov til også at gælde i praksis. Det vil hjælpe så usigeligt mange mennesker.

Lisegården