Offentlige myndigheder

Opråb!!

Tilmeld dig denne liste – her. lise@lisegaarden.dk

Falske oplysninger i journalerne, det må der gøres noget ved. Der er alt for mange, der lider under disse helt urimelige krav, at de falske oplysninger ikke kan ændres.
Vær med og slut dig til os på listen.

Opråb til at stå sammen, så vi kan få praksis til at være som loven sige. Urigtige og vildledende oplysninger skal slettes eller blokeres.

Jo flere vi er, jo lettere vil vi blive hørt. Så tilmeld dig på listen.

Dig, der har en historie eller kender en, der har en historie med urigtige eller vildledende oplysninger tilmeld dig denne liste – her.
Det er muligt at være anonym, hvis du ønsker det. Det er kun dem, der udtrykkeligt giver tilladelse til, at de gerne vil i medierne, der evt. kommer det. Jeg er dog nødt til at vide, hvem du er. Men det forbliver hos mig og kommer ikke videre.

Baggrunden for dette opråb:

Offentlige myndigheder, som f.eks. kommunekontorer, hospitaler, politi og læger, de har desværre alt for ofte det, der i fagsprog hedder urigtige og vildledende oplysninger i deres papirer – journalerne.

Når der en gang er skrevet noget i en journal, så følger det den person. Lige meget om det er rigtigt eller forkert. Dette fører i alt for mange tilfælde til misforståelser og fejlbehandlinger.

F.eks. kan det være:

at personen bliver stemplet uegnet som mor eller far, og barnet bliver tvangsfjernet, selv om der slet slet ikke er grund til det, dette med stor skade for barnet.
at personen er stemplet som alkoholiker, selv om borgeren ikke drikker alkohol overhovedet. Dette til stor stor skade for denne borger, fordi der så ikke kan fås relevant behandling for andre sygdomme.
at personen bliver angivet, at det er højre i stedet for venstre ben det gør ondt i og dette i stedet opereres, med skade til følge. Hvor personen så har ondt i begge ben og det syge stadig ikke er behandlet.
at personen stemples psykisk syg – falsk diagnose, og af den grund ikke har de almindelige rettigheder, som andre har.
Og mange mange flere ting, der kan ske, når der skrives lidt forkert i papirerne – journaler.
Jeg ved, at der findes mange mange forskellige historier, hvor borgere bliver helt forkert behandlet p.gr.a. disse misforståelser.

Problemet er, at disse misforståelser ikke må rettes. Så en lille ting, der bliver læst og fortolket igen og igen bliver endnu mere fordrejet og forskruet og kan blive til en meget meget stor ting, der er meget skadelig for den borger, det går ud over. Det koster samfundet – os – mange mange penge. der bliver skabt en masse problemer, som ikke er mulige at løse, fordi det skrevne er for den der læser det – sagsbehandleren, lægen, politibetjenten mere sandt end det, den borger siger, selv om det borgeren siger er sandheden, og det skrevne er helt forkert.

Der er godt nok en lovgivning, der siger, at disse urigtige og misvisende oplysninger skal slettes eller blokeres. Men i praksis er dette ikke muligt.

Lovgivning

Eksempel:
Udsendt med nyhedsbrev 27-9-2005 Børneanbringelser Samt gode råd

Lisegården