Find midten

Torben er kommet med nogle gode råd til dem, der er kommet i klemme i systemet.

Kære Lise

Vore vigtigste erfaringer er:
Find midten og hold den. Lad være med at gå over i den anden grøft blot fordi modparten går til yderligheder.
Vær ærlig – også overfor dig selv. På lang sigt får du intet ud af at benægte reelle problemer.
Kræv ærlighed fordi du selv investerer ærlighed.
Risikér noget, også selvom det gør dig sårbar. Nogen skal give den første hånd.
Kræv en aftale om brug af journalens oplysninger. Overvej muligheden for at anerkende din modstanders ret til at have handlet på baggrund af journalen, til gengæld for, at påstand mod påstand skal afklares, hvis de skal bruges igen. Det kan ske enten ud fra vidneudsagn om den fortidige situation eller gennem en fremtidig reel mulighed for at bevise, at du ikke er, som journalen påstår (Hvad kunne overbevise dig om, at jeg ikke er sådan?). Den sidste mulighed er ofte den mest farbare, fordi den mest direkte sigter mod at reducere modpartens frygt.
Få enhver aftale på skrift.
Lær at “skyde til hjørne”. Så har du tid til at overveje dit modsvar.
Brug en god hjælp til at formulere og fremføre dine krav. Nogle interesseorganisationer kan tilbyde en sådan hjælp. Du kan evt. bruge en støtteperson.

Jeg har også en fin lille øvelse:
Byt om på aktørerne. Øv dig i at finde situationer, hvor du selv har reageret eller ville have reageret lige som din modpart – blot fra den anden side. Noget af det værste der findes er at blive mistolket. Dine hensigter er blevet mistolket i journalen, men mistolker du også selv? Tillægger du f.eks. din modpart nogle motiver, som du blot forestiller dig fordi det lige passer ind i billedet – uden at have bevis for det? Øv dig i at finde den mest positive tolkning af din modparts hensigter udfra kendsgerningerne. Prøv at forstå din modpart gennem at forstå dig selv. Prøv at se, hvad din modpart har set, og føl modpartens frygt og usikkerhed. Frygt og afmagt er mindst 10 gange så hyppigt som ond vilje som årsag til overgreb. Kun hvis du kan udelukke frygt og afmagt bør du tro på andre forklaringsmodeller. Bunder din egen vrede over mistolkninger ikke også i frygt og afmagt?

Venlig Hilsen Torben

Lisegården