Vi kan alle heles – Indføling med andre

Vi kan alle heles – Indføling med andre

1-6-2007 Nyhedsbrev

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!
Nu er der kommet ny hjemmeside hos en ny udbyder. Jeg synes selv, den er blevet flot. Hvad synes I? I kan se den her: https://lisegaarden.dk/ Desuden er der kommet en side om psykopater, som er et stort problem for mange, der er i kontakt med psykopaterne. I kan se mere her: https://lisegaarden.dk/behandling/psykopat/

 

Indføling med andre.

 

I forlængelse af mit sidste nyhedsbrev vil jeg lige skrive lidt mere. Jeg sætter det gamle nyhedsbrev ind nederst i mailen.

 

Når nu de forskellige molekyler sender lys ud med en forskellig frekvens, så er der faktisk mulighed for, at det lys kan registreres af andre. Ja! Det her lyder langt ude.

 

Men hvis vi ser på molekylestrukturen i kroppen, så er den jo ikke så fast, som vi tror. Der er plads i og omkring molekylerne, hvor lyset sagtens kan passere. Dvs. at vi sender molekylernes lys ud, ikke kun inden i vores egen krop, men også ud til verdenen udenfor vores krop og dermed ud til andre. Så når vi nærmer os en anden person, så registrerer vi det lys, der kommer fra den person, og dermed har vi en føling med, hvordan denne person er. Herudfra tager vi så stilling til, om det er en, vi kan lide eller ej, hvordan vedkommende er, og hvad vi skal gøre med sådan en person.

 

Vi kan optræne denne registrering, så vi bliver mere bevidst om den, og dermed kan vi se mere om personen overfor os.

Ja! Vi vil synes, at vores privatliv bliver krænket. Men det er ikke anderledes, end det altid har været. Det er der ingen forskel på.

Det er kun meget meget trænede mennesker, der vil kunne gå ind og registrere andres tanker og følelser. Husk på, at den der registrerer også har sit eget lys, som påvirker registreringen, og dermed er det ikke sikkert, at vedkommende registrerer rigtigt. Jeg har i hvert tilfælde ikke mulighed for at være 100 % sikker på, at min registrering er rigtig. Der er alt for mange ubevidste ting, der spiller ind, så derfor er det ikke 100 %.

 

Denne registrering af andre, kan vi hver især bruge konstruktivt til at se, hvordan vi skal takle det andet menneske. Hvordan vi selv skal handle, for at få det bedste mulige ud af tingene, til alles glæde og gavn. Nogle vil selvfølgelig bruge dette negativt til egen vindings skyld. Men i sidste ende, så bliver det til skade for den der forsøger det.

Lysets vej er glæde, godhed, accept, positivt og livsbekræftende. At bruge det destruktivt vil give en destruktiv frekvens, som vil ødelægge en selv først og fremmest.

Jo, dette har mange aspekter, som vi alle kan drage nytte af, til glæde og lykke for alle.

Tro kan flytte bjerge, så hvorfor ikke flytte de bjerge.

 

 

Lisegården

En lise for krop og sjæl

trivsel for dig og dine omgivelser

 

Med venlig hilsen

Læge Lise Seidelin

mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: www.lisegaarden.dk

 

Det gamle nyhedsbrev, som dette er en fortsættelse til.

https://lisegaarden.dk/nyheder-2/nyhedsbreve/nyhedsbreve-2007/vi-kan-alle-heles/

Vi kan alle heles

Vi kan alle heles

Kære alle!
Så nu har jeg endelig fundet noget om, hvorfor det er, at mine behandlinger virker. Det er der nemlig flere, der har spurgt til.

Altså hvorfor virker acceptprocessen, og hvorfor virker lyset, når man visualiserer det strømmer til en?

Vi kan alle heles, som jeg plejer at sige, men det er ikke alle, der kan gøre det. Det afhænger af den enkelte, om de vil og kan gå ind i acceptprocessen og den indre lysterapi. Det eneste jeg kan gøre, er, at visse vejen, så må den enkelte selv gå vejen. Det kan jeg ikke gøre for jer. Derfor er min terapiform en vejledning til selvhelbredelse.

Vi kender til placeboeffekten. Den er anerkendt. Det ved lægevidenskaben, at det er godt og helt forståeligt.

Placeboeffekten er den virkning, der kommer, når man giver en kalkpille i stedet for det aktive stof i et forskningsforsøg. Her er det troen, der gør virkningen. Altså troen på at pillen virker, så kommer virkningen – man bliver rask. Det er anerkendt videnskab for år tilbage.

Nu er der så kommet nyere undersøgelser, hvor det viser sig, at kroppens enkelte molekyler udsender lys, selvfølgelig et meget meget svagt lys, som ikke umiddelbart er synligt for øjet, men det kan måles. Det lys, som det enkelte molekyle udsender er forskelligt fra molekyle til molekyle, det har hver sin frekvens. Når de forskellige molekyler sender deres lys ud til andre molekyler påvirkes disse. Samtidig er det påvist, at tankerne også har deres lys de udsender, og at hver tanke har sin egen frekvens.

Altså dette betyder, at vi faktisk kan ændre os selv og vores sygdomme – skavanker ved en bevidst handling – tro kan flytte bjerge. Når vi så bevidst går i gang med at sende lys til os selv og vores beviste som ubevidste tanker og handlinger, så kan vi blive raske på den måde.

Når vi laver en accept af, at det er i orden, vi er, som vi er – bevidst som ubevidst, så ændrer vi frekvensen på vores tanker og dermed det lys, vi sender til vores krop og til molekylerne i vores krop, så bliver der ændring i vores indre lys (frekvens) og dermed kan vi blive raske.

Altså, når vi har en destruktiv tanke, oftest ubevidst, så skaber denne tanke et lys med en destruktiv frekvens. Dette bevirker, at molekylerne i vores krop bliver udsat for denne destruktive frekvens og dermed påvirket så molekylerne reagerer på denne frekvens og skaber en eller anden form for sygdom.
Hvis nu at tankens frekvensen f.eks. er, at vi har ondt i ryggen, så bliver det sådan, at vi får ondt i ryggen.
Eller at vores immunforsvar ikke kan skelne kræftceller fra sunde celler, så bliver kræftcellerne ikke fjernet, og de kan så vokse og udvikle knuder. Det afhænger så af hvilken frekvens tanken har, hvilken kræftform vi udvikler.
Når vi så ændrer tanken – den ubevidste – så ændres frekvensen og kræftcellerne kan igen fjernes af immunforsvaret, og man bliver rask.

Det kræver altså, at vi går ind og ser på hvilke ubevidste tanker og handlinger, vi har. Det er jo svært selv at gøre, da det er ubevist, og her kan jeg så hjælpe og vejlede, så den enkelte kommer ind og ser de tanker og handlingsmønstre, og får dem ændret, så det bliver et lys med en anden frekvens, der sendes ud.

Som du tænker, sådan er du, som et gammel ordsprog siger. Men det er altså også det ubeviste og ikke kun det bevidste.

Tro kan flytte bjerge, så hvorfor ikke flytte de bjerge?

der er desuden kommet ny side omkring behandlingsformer

Og grundprincipper

samt lidt ændringer i priserne primært udbygning med priser på døgnophold

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: www.lisegaarden.dk
Tidligere nyhedsbreve kan læses her
https://lisegaarden.dk/nyheder-2

Lisegården