Jeg har fået lov til at sætte en opgave ud på min hjemmeside. En rigtigt god og omfattende opgave.

Voldsramte kvinder
– Som udsættes for vold fra nuværende eller tidligere partner

Udarbejdet af socialrådgiverstuderende ved Aalborg Universitet:
Iben Beltoft Ørbæk & Betina Vestergaard

Denne Bacheloropgave omhandler kvinder i voldsramte parforhold. Mere specifikt hvad det psykisk og socialt gør ved kvinderne, at være i et voldeligt parforhold. Vold i familien er noget der samfundsmæssigt er meget fokus på, ikke desto mindre ses der dog mangelfulde tiltag i indsatsen ved socialt arbejde på området

Her kan du downloade den komplette opgave

http://static.lisegaarden.dk/upload/File/VoldsramteKvindervoldfrapartner.pdf

Lisegården