Case 2 Husspektakler
Vi har modtaget et opkald fra en nabo om husspektakel i en lejlighed.

Jeg har fået lov til at sætte denne fine artikel ud på hjemmesiden.
Den er skrevet af Mathilde, Anders og Nikolai fra GIV den 30-3-2012

Her er en virkelig god artikel om, hvordan partnervold ser ud fra politiets side. Især at det er vigtigt at naboen til husspektakler også har et ansvar og skal melde mistanken til politiet eller kommunen.

Konklusionen:
I denne case har vi klargjort hvordan vi ville håndtere en situation som denne efter, at vi bliver kaldt ud. Det er vigtigt at folk er klar over, at de har et ansvar hvis der er mistanke om hustruvold, så sager som denne ikke varer i flere år, før der bliver grebet ind. Vi har blandt andet stillet spørgsmål til samfundet om, hvad vi kan gøre for, at forebygge voldshændelser. Som eksempelvis at, informere unge og ældre om hvorledes de skal reagere hvis de har mistanke om der foregår vold i hjemmet hos bekendte. Som en sammenligning til, hvad der kan ske hvis der ikke blive taget hånd om problemet, har vi brugt Peter Lundin til eksempel. Det er vigtigt at man som politifolk forstår, hvorfor voldsmændene udøver vold i hjemmet, og hvornår det er startet. Der er før set tilfælde om børn der har været vidne til vold, selv ender med at blive voldudøvere. I sådan nogle sager skal der tages hånd om det tidligere, så man derved kan forhindre episoderne inden de opstår.

Her kan du læse hele artiklen.

http://static.lisegaarden.dk/upload/File/20120403_Case_2_Husspektakler._Vi_har_modtaget_et_opkald_fra_en_nabo_om_husspektakel_i_en_lejlighed_2.pdf

Lisegården