Voldsramt kvinde

Kunst læger
Bog Mit liv II: Voldsramt kvinde, det er man da ikke i de højere sociale lag
En bog af og om læge og healer Lise Seidelin
Hvordan det som læge er at være voldsramt, fornægtelsen af volden, voldens fortsættelse efter separation og skilsmisse, en tur ”under jorden”, hvor ”livet” begyndte en lang læreproces i at være et glad menneske.

I denne bog vil jeg, en læge, gerne vise dig, kære læser, hvordan det var for mig, som voldsramt kvinde. Hvordan jeg, da problemerne blev for store og volden fortsatte selv efter separationen, endte med at “gå under jorden”, og her begyndte “livet” for mig.
Hvordan mine forældre, en professor og en socialrådgiver, holdt med min x-mand, en læge, i retssagen om samkvemsordningen, hvordan de fornægtede volden, at den skulle forties. “Vi lever et perfekt liv, der er ingen uorden i vores liv og slet ingen vold”, og det skulle jeg altså også mene.
Denne bog er en bog, der uddyber det 3. kapitel i min bog “Lægen og healerens liv og behandlingsmetoder”. Og er en fortsættelse i serien MIT LIV.

Hovedfordele
Fordel 1 Her får du et indblik i, hvordan livet er som voldsramt.
Fordel 2 Hvordan det liv forværres af omgivelsernes reaktion på volden.
Fordel 3 At livet i de højere sociale lag nogen gange er meget meget sværere end i de lavere sociale lag.
Prisangivelse
Beskrivelse Pris
Bog Mit liv II 180 kr.
Sendt ved forudbetaling
Giro 0 71 34 22 180 kr.
Sendt pr. efterkrav 230 kr.
Bøger Mit liv I-IV rabat 50 kr. 626 kr.
Sendt ved forudbetaling I-IV
Giro 0 71 34 22 626 kr.
Sendt pr. efterkrav I-IV 676 kr.

Ring til mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Eller se mere under kontakt.
Bog Mit liv II, de 180 kr. betales på giro 0 71 34 22
Bog Mit liv II pr. efterkrav. Der betales ved modtagelsen 230 kr.

Lisegården