Voldens afslutning

Kunst læger
Bog Mit liv III: Voldens afslutning, Afslutningen på volden fra min tidligere mand
En bog af og om Lise Seidelin
Læge, healer, forfatter, billedkunstner og landmand
De sociale myndigheder forværrede situationen som voldsramt. Men på trods af problemerne formåede jeg at afslutte den fysiske vold, men så blev den psykiske vold værre fra min voldelige x-mand.

Denne bog er beretningen om, hvordan jeg, efter at jeg var gået “under jorden” pga. hustruvold, vendte tilbage til Danmark for at forsøge at få en ny tilværelse for mig og min søn på 5 år. Men også om de sociale myndigheder, der gjorde det så svært for mig, at jeg opgav mange ting hen ad vejen. Alligevel – på trods af vanskelighederne – blev jeg så styrket, at jeg magtede at gøre en ende på volden fra min tidligere mand.
Denne bog er fortsættelsen af “Voldsramt kvinde, det er man da ikke i de højere sociale lag”. Fortsættelsen i serien MIT LIV.

Hovedfordele
Fordel 1 Du får indblik i nogle af de veje, man kan gå for at komme ud af volden.
Fordel 2 Hvor svært det er selv efter skilsmissen fra en voldelige ægtefælde.
Fordel 3 Tage ansvaret selv, som menneske og helbrede sig selv
Prisangivelse
Beskrivelse Pris
Bog Mit liv III 198 kr.
Sendt ved forudbetaling
0 71 34 22 198 kr.
Sendt pr. efterkrav 248 kr.
Bøger Mit liv I-IV rabat 50 kr. 626 kr.
Sendt ved forudbetaling I-IV
Giro 0 71 34 22 626 kr.
Sendt pr. efterkrav I-IV 676 kr.

Ring til mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Eller se mere under kontakt.
Bog Mit liv III, de 198 kr. betales på giro 0 71 34 22
Bog Mit liv III pr. efterkrav. Der betales ved modtagelsen 248 kr.

Lisegården