Oversigt

Tvang

Der er mange former for tvang. Der er dem, vi gør med os selv, og så er der dem, som andre påfører os.

Dem som vi gør med os selv, kan nævnes tvangstanker og tvangshandlinger evt. bliver det til ritualer. Vi har alle mere eller mindre disse, f.eks. når vi lige en ekstra gang skal tjekke, om der er slukket for gassen, hoveddøren er låst osv. Men det kan blive så meget, så det kommer til at præge vores liv, og give os begrænsning i vores frihed, så de kommer til at tage overhånd, og begynder at styre os. Også selv om vi ikke ønsker det. Det kan virkelig være en frygtelig plage.

Desuden er der den tvang, som andre udsætter dig for, f.eks. som voldsramte, incest, mobningeller bare i et almindeligt parforhold, søskende imellem, naboen osv. der er mange steder, vi er udsat for tvang.

Du kan se mere om de positive og de negative sider ved tvang.

Der er muligheder for at komme ud af dette og få dem minimeret så meget, så man kan leve et normalt liv. Det er muligt. Man kan få det godt, være glad, værdsat og selvbestemmende. Det er muligt.

Se under behandling og behandlingsmetoder hvordan det virker. Og det virker, det er det vigtigste.

Du er god nok, sådan som du er, også med de symptomer du har, og den tvang du er udsat for.

Vil du gerne have det godt, så kontatkt lægen Lise på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Eller se mere under kontakt.

Lisegården