Oversigt

Ordblindhed

Har du svært ved at læse, skrive, stave eller bare det at følge med i teksterne på fjernsynet? Så kan du være ordblind.

Som jeg (både da jeg var ordblind og nu i min klinik) oplever det, så er det største problem omverdenens reaktion og krav, når man har svært ved læsning og skrivning.

Holdningen til ordblinde er ofte hård og ubarmhjertig. I mange øjne er ordblinde ikke specielt intelligente. En fejlagtig, men ofte generel, holdning er, at evnen til at kunne læse og skrive er et udtryk for intelligensniveauet. En ordblind opfylder altså ikke de sociale normer om at indgå i samfundet på lige fod med andre. Men det er bestemt ikke rigtigt. Ordblinde kan være meget intelligente og det at kunne stave og læse har bestemt intet med intelligens at gøre.

Jeg blev selv stemplet ordblind. Angsten, for at stave forkert, virkede stærkt med til min ordblindhed. Ofte er det de nære omgivelser - lærerne i skolen, der ved deres uvidenhed om ordblindhed skaber undertrykkelse frem for støtte og hjælp til at lære at læse og skrive.

Man er ikke dum eller på nogen måde mindre værd, selv om det føles sådan. Det er bare lidt vanskeligere at tilegne sig læse- og stavekunstens færdigheder. Men det kan læres med den rigtige hjælp. Når problemerne og årsagerne bag ordblindheden løses, bliver det lettere at lære.

Her kan jeg hjælpe dig. Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om mine erfaringer, og hvordan jeg kan hjælpe dig.

Kontakt på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Eller se mere under kontakt.
Se mere om ordblindhed under Lises ordblindhed

Lisegården