Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Oversigt

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
for læger der behandler vold - psykopatiske træk
Jeg kalder det acceptprocessen (accept (anerkendelse), lys (visualisering) og ros, desuden skal kunden lære at sige fra og lære at gøre det, der er rigtigt for dem selv), så har kunden lettere ved at finde ud af det at takle volden - de psykopatisek træk. Det er jo godt, når kunden står i en svær og kompliceret situation, at lægen gør tingene enkle, så bliver det hele lige pludseligt noget, der kan overskues for kunden – og dermed øges evnen til at gøre noget ved stress – volden / pykopatiske træk. Desuden er det vigtigt for mig i behandlingen, at jeg hører, tror og tager kunden alvorligt. Bare det at de bliver hørt troet og taget alvorligt hjælper utroligt meget.Sundhedsstyrelsen skriver bl.a. i rådgivningen og andet materiale med anbefalinger:
Placeboeffekten – ikke bruge noceboeffekten
Lytte til patienten – hjælpe til egen indsigt
Tage fat i grundlæggende årsager – vold - psykopatiske træk
Patienten først og fremmest skal opleve at blive hørt
Medikamentel behandling bør begrænses
Og et andet sted: Der er ikke holdepunkt for medikamentel behandling mod langvarig stress – vold / psykopatiske træk
Samtaler
Hjemmeopgaver
Motion
Afspænding – meditation, visualisering og yoga
Øge vedkommendes evne til at løse problemer
Øge patientens mestringsevne (coping)
Ros – opmuntring
Stress er ikke en sygdomSig det gerne videre til din egen læge. Det ville jo være godt, hvis flere kunne få den af sundhedsstyrelsen anbefalede behandling.

Du kan se mere her:
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2007/cff/stress/stress_langvarigstress_almenpraksis.pdf

Lisegården