Oversigt

Grundprincipper

Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig på mobil 24 22 16 22 eller skriv en mail lise@lisegaarden.dk . Alle henvendelser behandles fortroligt og er uforbindende. Eller se mere under kontakt.

Overordnede tanker omkring Lisegården og menneskers helbredelse:

Vi kan alle heles – tro kan flytte bjerge, så hvad med at flytte de bjerge?
Troen på at vi kan, altså at det virker, kan flytte ”bjerge” – både de psykiske og de fysiske sygdomme.
Placeboeffekten er en effektiv behandlingsform uden bivirkninger, så hvad med at bruge den? Placeboeffekten er troen på, at en kalkpille virker, og man dermed bliver rask. Så det er troen, der flytter bjergene – man bliver rask.

Vi kender alle det at have mørke tanker, og det at have lys tanker.
Ved at øve os og træne tankerne og følelserne, kan vi lære os selv at ændre de mørke tanker til lyse tanker. Jeg kalder det, det indre lys.

Det indre lys – lyset fra tankens kraft – det lys, hvert molekyle udsender – det lys, som hvert molekyle inden i os har – påvirker os, ved at ændre tanken, så ændres frekvensen for tankens lys, så molekylerne påvirkes anderledes, og der bliver nogle andre reaktioner i os, både molekylære men også følelsesmæssige og tankemæssige. Det er en sammenhæng mellem det indre lys sammensætning, og hvordan vi har det. Så alle kan heles, ved at ændre tanken og dermed frekvensen fra tankens lys ændres påvirkningen af det enkelte molekyle, det udsender så en anden reaktion til andre molekyler og dermed sygdommens molekyler, så man bliver rask, når det bliver en sundere frekvens.
Dette indre lys begrænses ikke af kroppens grænser, men stråler også ud til omverdenen. Dvs. at når vi er i nærheden af andre mennesker, så kan vi ubevidst registrere frekvensen på deres lys, vi mærker, om vi synes om den person, eller om de er ubehagelige osv. Altså vi påvirker alle hinanden og kan alle mærke, hvordan andre er. Vi påvirker også andre med frekvensen på vores indre lys. Så vi kan få andre til at have det bedre, hvis vi selv udsender et lys med en god frekvens.

Behandling er den enkelte selv, der inden i sig selv, skal arbejde med at bryde de dårlige vaner og opbygge nogle gode og positive vaner skabt i lyset og acceptprocessen. Her kan terapeuten komme ind og give vejledning og støtte, men det er ikke terapeuten, der skal lave ændringerne. Altså terapeuten kan ikke gøre tingene for kunde og kan ikke bestemme, hvordan den enkelte skal gøre tingene. Terapeuten kan anvise øvelser og ramme, hvor den enkelte kunde kan finde styrken til selv at gøre det, der er rigtigt for den enkelte.

En forhindring i at få det godt er, når den indre smerte begynder at melde sig, så har man primært lyst til at flygte fra denne smerte. Det er vores helt normale livsmønster at flygte fra den. Denne flugt er det, der gør, at vi bliver syge eller på anden måde får det dårligt. Nogle vælger at flygte i alkohol, narko eller andre stoffer, f.eks. kan det være medicin ordineret af en læge. Nogle vælger at lave projektioner, altså at overføre smerten til andre eller ting udenfor en selv, så man ikke kommer til at mærke smerten inden i en selv.
Når vi flygter, får vi ikke kigget på årsagen bag, eller hvordan tankerne og følelserne er, så problemerne og sygdommens årsag gemmes væk inden i os. På denne måde skabes der er indre psykisk byld, hvor smerten og de traumer, vi har været ude for, gemmer sig. Når vi holder op med at flygte, lader være med at tage stoffer eller lave projektioner (overførselsmekanismer), kommer smerten frem og her skal der så laves en acceptproces. Men selv om vi faktisk gerne vil, så kan vi ubevidst nole gange ikke finde ud af det, og fortsætter med at lave projektioner – altså overfører smerten til andre eller andet. Det er et kritisk punkt, fordi mange her vil vælge at stoppe behandlingen. Det vil dog ikke hjælpe den enkelte, idet smerten og de tidligere traumer fortsat vil være inden i den enkelte, og dermed fortsat vil forårsage sygdommen eller de problemer, som der var.

Grundprincippet i behandlingen på Lisegården er den såkaldte acceptproces.
Kort fortalt er acceptprocessen en psykisk proces, hvor man accepterer de følelser og smerter, der er inde i ham eller hende. At det er ok at være bange, rasende, vred, føle uro, osv.

Samtaleterapi:

I en samtale hvor kunden fortæller om sine problemer og sygdomme fysiske som psykiske kan acceptprocessen indlæres. Accept og ros samt sætte fokus på fornægtelserne og overførselsmekanismerne / projektioner.

Visualisering:

Her bruges der indre billeddannelse, hvor der arbejdes med acceptprocessen. Visualiseringen laves ved, at man lukker øjnene, slapper af, forestiller sig at man ligger på stranden, eller hvor man nu har det godt, ser solen skinne på en og solens stråler gå ind i en og fylder en med lys. Man kan have en lysskikkelse lavet af ren lys til at hjælp sig.
Herefter kan man gå i gang med at se i indre billeder på de sygdomme og problemer man har, konfronteres sig selv med det og her lave acceptprocessen sammen med ros.

TV-udsendelse, hvor der også er beskrevet mine behandlingsmetoder.
Der er nu lavet en Tv-udsendelse om voldsramte mænd – mænd udsat for psykopater. Den indeholder også en del om, hvordan jeg laver behandlinger, så her kan du lære noget om, hvordan du gør, for at få det godt gennem acceptprocessen.
Du kan se udsendelsen her:
https://lisegaarden.dk/behandling/film-behandlingsmetoder-voldsramte-maend/
Vi må bryde tabuet. Vil du være med til det? Så send dette link til denne udsendelse videre i dit netværk.

Andre behandlingsformer:

Kontakt til dyrene:

Det er en kendt sag, at kontakt til dyr giver indre ro og lise, dyrene har en evne til at give tryghed og accept uden krav. Dyrene har også tålmodighed og glæde, som de bringer til kunderne.
Derfor er der hunde på Lisegården, som kunder og døgnkunder kan gå til, hvis de har lyst til kontakten med dyr. Når privathospitalet udvides med en gård, vil der også blive flere dyr, der kan haves kontakt til.

Skriveterapi:

Det at skrive om sine problemer og igen og igen komme igennem tankerne og følelserne i en acceptproces, er en effektiv måde at bearbejde tidligere traumer på og finde løsninger på nuværende problemer på.

Tegne – maleterapi:

I tegne/maleterapi bruges acceptprocessen også med god virkning. Man giver sig til at tegne/male på den måde, at man tager en farve og tegner/maler med den. Det skal ikke ligne noget. Det er selve processen at få det indre ned på papiret, der giver resultatet, når dette gøres med acceptprocessen.
Tegne/maleterapi kan gøres af alle, det kræver ingen forudsætninger omkring tegning eller maling.
Dette er en terapiform, som den enkelte selv skal lave, og det er kun lidt vejledning, der ofte er nødvendigt. Det er processen inden i den enkelte, der er vigtig.

Du er et dejligt vidunderligt menneske, sådan som du er, bare fordi du er født – er til. Også med alle dine fejl og mangler.
Husk du har også alle dine gode sider. Det glemmer vi ofte.
Så held og lykke med dig i lyset og accepten af, at du er, som du er.

Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig på mobil 24 22 16 22
eller skriv en mail lise@lisegaarden.dk . Alle henvendelser behandles fortroligt og er uforbindende. Eller se mere under kontakt.

 

Lisegården