Behandling af stress

Behandling af stress og symptomer på stress

Stress kan have flere forskellige symptomer, både psykiske og fysiske. De kan bl.a. bestå af hjertebanken, våde håndflade, rystelser, frygt og en følelse af uoverskuelighed.

Stress kan opstå ud fra et pres rent arbejdsmæssigt eller familiemæssigt, som den stressramte ikke har mulighed for at leve op til. De roller og normer pågældende har bliver uoverskuelige og skænderierne og konflikterne med nære og kære, bliver dagligdags kost.

Lise Seidelin tilbyder stressbehandling med et resultat der byder på ro og nydelse i livet. Endvidere vil det være muligt, igen at føle sig værdifuld og opbygge en tro på at kunne gøre det, der er rigtigt for en selv.

Behandling af stress hos Lise Seidelin, Lisegården

Ønsker man en behandling mod stress hos Lise Seidelin, benytter hun sig af flere metoder, processer og øvelser der hjælper den stressramte af med stressen. Bl.a. er acceptprocessen en af de processer Lise gør brug, og kort fortalt hjælper den vedkommende med at skabe ro, og via samtale terapi, at finde årsag til de problematikker der fylder i vedkommendes liv, samt efterfølgende finde løsninger på disse.

Ved spørgsmål og evt. bookning af konsultation, kan Lise Seidelin kontaktes på
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk

Lisegården